Thơ-Trn Mng T

Cơn Mưa Trưa

Trưa nay mt cơn mưa p ti

mưa như trt xung nhng gic mơ

qu nh ngy trước mưa như thế

bong bng php phng tri tui thơ

nh con thuyn giy tay ai th

chng biết by gi tri phương nao

bt nước tan con thuyn mt ht

bao năm ri mt vn di theo

em đứng dn mt vo khung knh

nhn tri ng xung vũng mưa trưa

khm hoa tr đỏ giơ tay vut

khun mt hoa nhe đi trong mưa

mưa trn tri rơi xung đất

mưa vn mưa hoi đng sang ty

mưa theo em đi xa đi mi

git l git quen thm vai gy

anh qu nh mưa thng su

thng su anh cn đứng đ khng

bong bng v tan theo tui tr

trong mt em cn vt cu vng.

tmt 3/1/2016