Tr̀n Ṃng Tú

 

Cuối Năm Tự Truyện

(Nhớ mãi nhà thơ Tr̀n D̀n)

Chúng ti ở Bellevue

trong một ngi nhà ṛng

chỉ c hai người

 

các con đã dọn ra

vợ ch̀ng khng còn trẻ nữa

như vườn g̀y đã h́t ra hoa

như cành đng bắt đ̀u thưa lá

tóc sợi trắng sợi xanh chen nhau h́i hả

m̃i bình minh gương lược ng̉n ngơ nhìn

 

Ti quanh quẩn ra vườn bới cỏ tìm su

vào b́p kho ǹi cá nhỏ

xem lại hũ dưa

đứng trước cửa nghe h̀ trở gió

gió từ xa, xa như ṭn qu xưa

căn nhà ṛng như nới được ñi bùn v̀ bn ́y

 

Ti ở nơi này cách Vịt Nam g̀n mười ngàn dặm

sao đứng trước cửa nhà ṽn th́y qu hương

 

th́y trăm con sng nhỏ

sng Nhụ, sng C̀u, sng Thương, sng Đáy

sng Cửu Long, sng Ḥu, sng Tìn

những con sng dài, ngắn, nng, su

những con sng xanh bíc

nước đã đ̉i sang m̀u

nước nhĩm như lòng người nhĩm

những con sng thu hẹp cả lòng sng

rác lớp lớp tun vào làm cạn kịt

cá thíu nước ln bờ nằm ch́t

như người thíu tự do

thở ŕt nhẹ như l khng thở

 

Ti th́y Si Gn người đi như sng chảy

những dng sng người

tri mi chẳng vo bờ

 

Ti ở nơi này cách xa Vịt Nam g̀n mười b́n ngàn cy ś

bỗng dưng nghe ngn nỗi nhớ quanh mnh

 

Nhớ nắng trưa, mưa t́i, gió bình minh

những ñi nhớ như ṿt màu trn tranh ŕt cũ

 

Chúng ti ở Bellevue

thành ph́ ńu gọi bằng ngn ngữ của ti

sẽ tn là Ngoạn Mục

 

đứng trn th̀m nhà nhìn ra ngã ba của dòng nước

vẻ đẹp như tranh

ti hay bng khung hỏi

rẽ ngã nào sẽ v̀ đ́n qu hương

 

Ti ṽn mơ h̀ hát Chẳng bít nơi nao là ch́n qu nhà

nước ṽn tri

nước ṽn tri xa

 

Dòng nước khng bít nói

chẳng ai trả lời ti

 

Chìu cúi năm ti nghing xúng h̀n mình

nghe như có tíng chung rung

tíng chung vọng từ nơi xa lắm

xa như ṭn qu nhà

 

Chúng ti ở Bellevue

hai người ṃt căn nhà hạnh phúc

hai người cùng chung ṃt đ́t nước

chỉ có ṃt ti hay bùn

 

Chỉ có ṃt ti m ñi nhớ qu hương.

 

tmt 12/ 2016

(Chẳng bít nơi nao là ch́n qu nhà -TCS)