Trần Mộng T

Đang giữa hạ chim bay về đầy phố

Đang giữa hạ chim bay về đầy phố

Mặt trời lăn mnh trn bi cỏ xanh

Con nước giơ tay nu hng lau xuống

Em giơ tay quơ ci bng tnh anh

Đang giữa hạ my trắng giăng ngang phố

Hng cy lao xao chm l gọi nhau

Bầy thỏ nhỏ chạy tung tăng dưới gốc

Đi kiếm nhm nhi những hạt thơ đầu

Đang giữa hạ những con diều gọi gi

Sợi giy no di đủ một cuộc chơi

Em thả tnh bay vo vng huyễn hoặc

Nn tnh chia trăm mảnh trăm nơi

Đang giữa hạ anh sắp về chưa nhỉ

Thng su nghing vai nhớ một bn tay

Em nghing tnh rt đầy ly trong suốt

Ong c về nhỏ mật để cng say.

tmt

Thng 6/2015