Thơ Trần Mộng Tú

DẤU CHÂN TRỞ LẠI

 

Trong bức h́nh chụp ngày 14 tháng 3, 2018, dấu chân của dân làng và dấu giày của binh lính Mỹ được tái hiện tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

H̀NH- Của AP  -

 

Những dấu chân in xuống ngày hôm nay

In rơ năm ngón chân trần của người nông dân trên mặt đất mới

bên cạnh những đế giầy nhà binh

bàn chân nhỏ của người Việt Nam

đế giầy rất to của người lính Mỹ

họ cùng đi bên nhau

về thăm thôn cũ

 

 

Họ đi trong Ḥa B́nh

 

Ôi thôn Sơn Mỹ lặng câm

đứng nh́n những trang sử lật

 

Em lặng câm từ 50 năm trước

khi người lính Mỹ đầu tiên vào thôn

em không biết kêu

em không biết nói

Sơn Mỹ chết cùng với những người trong thôn ḿnh

Sơn Mỹ cháy như đuốc

Sơn Mỹ tung thịt da

Sơn Mỹ ̣a máu ngực

 

Ôi Mỹ Lai cái làng oan nghiệt

em chứa hầm chông

em chứa băi ḿn

em bắn tỉa

chính em là nơi trú ẩn

là vùng kháng chiến của phía bên kia

và cũng chính em là nơi tàn sát của phía bên này

em là h́nh ảnh người con gái Việt Nam

em tung ra từng mảnh

từng mảnh da vàng rơi cả hai bên.

 

 

Thôn Sơn Mỹ

Làng Mỹ Lai

Tỉnh Quảng Ngăi

nơi đánh dấu tội trạng chiến tranh

nơi thịt máu trả cho cái giá Ḥa B́nh

nơi những người sống sót

sau 50 năm chẳng thể quên

nhưng sẵn sàng tha thứ

tha thứ cho chiến tranh

 

Không phải một người sống sót tha thứ

mà cả ngôi làng

cả ngôi làng tha thứ cho chiến tranh

tha thứ cho bom đạn chông ḿn

tha thứ cho những đám cháy

 

tha thứ cho bên này và cả bên kia

 

cả ngôi làng mong ước Ḥa B́nh

mong con cháu không đi giết ai và không ai bị giết.

 

 

tmt

3/17/2018