Thơ-tmt

 

Đốm Lửa Cuối Năm

 

Em đứng trn đồi nghe đm thở

Dưới kia thnh phố c như khng

Dy ni trn cao mờ ngấn lệ

Qu hương đốm lửa xa ngn trng

Đốm lửa nhỏ nhoi khng soi tỏ

Tấm lng u uẩn kẻ xa qu

Vi vội tn tro trong tc rối

Giữ ấm cho nhau lc trở về.

 

tmt

Cúi năm 2016