Trn Mng Tú: 

 

Gi cho ai đó trong hành tinh mi

Em mang trái tim cũ ca ḿnh
ch
dn vào hành tinh mi
không ai bi
ết nơi này có bao lâu
nh
ưng loài người ng là ḿnh s ti
      loài ng
ười mi t́m ra mt hành tinh
      tin r
ng có mt trái đt khác cũng có loài người
      hay có m
t ging loài nào đó rt thông minh
      đang s
ng đang đưa tay ra vi
có ph
i anh trong đó không
hăy m
cng cho em vào tr
anh s
thy trái tim rt cũ ca em
có đ
hân hoan và thng kh
      s
b cho anh mt mnh tim em
      đ
anh hiu thêm nhng kỳ bí ca bu tri
      c
hai ta s cùng khám phá nhau
      em đă cũ hay là anh r
t mi
em đă t
i t mt hành tinh muôn vàn màu sc
có tr
ng đen vàng trn ln trong nhau
n
ơi ân oán tr bng răng bng mt
và có nh
ng n hôn cho nhng ni đau
 n
ơi trên nhng nóc nhà có la cháy
có c
máu ḥa trong ḍng sông
nh
ưng cũng có trái tim thơm như nhng cánh hng
đ
an i loài người khi bun ti
      Hăy nói cho em nghe đi
      Trái đ
t mi ca anh có ǵ
      có ph
i toàn nhng cái máy không có linh hn
      hay loài ǵ đó thông minh nh
ư đin thoi
      nên t
t c vin tưởng  có th kéo đến gn
      và không t
ưởng có th chm tay vi ti
      r
i nhng ngc nhiên không c̣n
      ch
ng có ǵ đ khám phá
      không m
ơ ước v́ chng c̣n điu mơ ước
      k
c yêu thương c oán thù
      n
ơi hành tinh đó cũ hay mi vn rt mơ h
      v́
đó không ai nói v cái chết
      nên không bi
ết bt đu sng lúc nào
anh đă
đy bao nhiêu năm ri hay mi hôm qua
v́ kho
ng cách không gian gia hai ta
xa đ
ến ngh́n năm ánh sáng
nh
ng câu hi ca em ri s
r
ơi vào mt vũng trăng sao
và em s
chết trước khi nhn được tiếng tr li
      Thôi em c
trái đt ca ḿnh
      và anh c
nguyên b bên kia ánh sáng…


(tmt - tháng 9/18/15)
-  NASA va mi t́m ra mt “trái đt” mi, mt hành tinh rt xa, đến hơn ngh́n năm ánh sáng nhưng rt ging vi trái đt loài người đang .