HÌNH NHƯ LÀ THU PHÂN

HÌNH NHƯ LÀ THU PHÂN

 

 

Ở trong rừng sáng nay có chiếc lá vừa ửngchín

 

một chút vàng loang trên mầu xanh

 

em cuối xuống nghe hơi rừng thở nhẹ

 

nghe tiếng chân nai bước rất ngập ngừng

 

nghe tiếng ai cười bên vai áo mỏng

 

hình như rừng rơi vào thu phân

 

 

 

có gì trong gió nghe lạ lắm

 

như hạ chưa qua thu đã vội vã sang

 

gió mang một chút nồng như hơi rượu mạnh

 

làm những hàng cây nhìn nhau hoang mang

 

 

 

tiếng bước chân nai chạy cuồng trong cỏ ấm

 

tiếng chân em bước rất ngập ngừng

 

tóc em rối giữa hai đầu ngọn gió

 

hình như rừng rơi vào thu phân.

 

tmt