Trần Mộng Tú

Trần Mộng Tú

 

Khi Đợi Ở Phi Trường

 

 

Bỗng dưng lạc giữa bao người lạ

 

muốn níu bàn tay để hỏi tên

 

mỗi kẻ ngược xuôi về một hướng

 

lạ như hành lý ai bỏ quên

 

mỗi bến em đi đều rất khác

 

từng chuyến bay qua như đời qua

 

chẳng để lại gì trên cánh sắt

 

mây thì gần hơn nỗi chia xa

 

 

 

Chân bước mắt nhìn từng trạm đến

 

lòng nao trên mỗi bước ai đi

 

kẻ đi người đến đều xa lạ

 

mỗi người là một cuộc phân ly

 

 

 

Em đã bay qua bao nhiêu chặng

 

khăn áo nghe theo tiếng gió mời

 

mỗi chuyến mở một pho sách mới

 

chữ rơi trên cả ghế em ngồi

 

Thức ngủ nương mình đôi cánh sắt

 

không biết mình trôi hay mây trôi

 

bay cao xuống thấp hồn nghe mỏi

 

hạt bụi em bay không định nơi.

 

 

 

 

9/2011

 

(Ởphi trường Kennedy-New York)