MuaSeattle

 

MƯA SEATTLE

 

 

Đêm qua trở gối nghe mưa

T́nh như chăn hẹp không vừa ấm tôi

Co hoài vẫn hụt một nơi

Tôi kéo vuông chiếu buông rơi đóa sầu

Sáng nay ra phố gội đầu

Giọt mưa sợi tóc ôm nhau khóc ̣a

Cong tay hứng hạt mưa sa

Mưa giăng mắt lưới xóa nḥa chỉ tay

Gió đi trên những nhành cây

Tôi nghe tiếng gẫy đâu đây quanh ḿnh

Mưa dầm chết đuối b́nh minh

Áo nào rộng đủ che t́nh tôi khô

                             

 

12/96