Trn Mng T

Mt Gii My Mi

Kh t triu vn v mch x (Bch Cư D)

Viết gi ch Đo Th Hi, hin th anh Nguyn Ngc Bch.

Anh nhc nhch người trn ghế, quay sang v, mun ni mt cu. Anh khng nh r l mnh đ ni xong cu đ chưa, th mt đm my t bn ngoi cun cun lun qua khe ca s my bay, len vo. Khi đến gn anh, đm my tung ra như mt tm chăn rng, cun ly anh. Anh thy mnh m p, nh tnh v chng khc g con tm nm trong kn. Anh xoay nh người

mt ci, chiếc kn my đ mang hn anh ra ngoi my bay, th anh gia bu tri bnh bng, mnh mng, xanh biếc.

Anh nghe tiếng v gi ri rt: Anh ơi! Anh ơi! V nhiu tiếng na theo sau, nhưng ri tt c ch cn li nhng m vang u u trong thinh khng?Anh c thế bay, bay lu lm, ci kn my vn m cht thn th anh. Đi đu by gi nh? Anh cũng khng biết na. Thm ch anh khng nh thm được điu g trước đ na. Anh nhm mt li hay m mt ra cũng thế thi.

Trong chiếc kn my ny, tt c như khng mu, ngoi tr bu tri xanh biếc ngoi kia đang bao bc chung quanh anh. Anh nh đến nhng phi v ca cc Phi Hnh Gia, anh c đi ti ch ca h khng? C tr v cng vi h khng? Hnh như khng th phi. Anh chng nhn thy ai mc nhng b qun o cng knh vi nhng trang b để th c.

C mt đm người đu đi ti như đn anh, nhưng anh nhn h khng r nt, ch thy qun o h như my t li tan đi, nn h lc vng, lc đng.

Anh vươn vai mt ci, chui đầu ra khi ci kn, by gi anh cũng ging h.

Nh tnh v bng bnh. Anh bt gic giơ tay đặt ln ngc mnh. hay, ti sao tim mnh khng đập? Anh đưa tay ln ngang mũi, khng mt hơi th no đi vo đi ra na. Anh

ci nhn xung tht su, v tht gn chung quanh mnh. Anh khng nhn thy g ngoi hai bn chn, hai bn tay mnh, trng khng.

Anh đ b li tt c: V, anh em, bn hu, nhng vic lm chung, ring. C tht anh b li khng? Hay anh tr li. C ci g thuc v anh đu. Anh chng s hu mt điu g, mt vt g c.

Anh c nh ngn ngn trang giy, anh c nh ngn ngn dng ch. Nhưng anh khng nh được nhng dng ch trn nhng trang giy đ đ cha

đựng nhng g.

By gi anh l my hay l giy, l gi hay l đất, anh thc s khng biết na?

C mt gii my rt mi bt đầu un lượn trn bu tri.

Ch đứng đ chơ vơ, chiếc o quan mu trng, vng hoa mu trng, ch ngơ ngc trong căn bung xa l, mt thnh ph xa l, đất nước xa l.

Tai ch nghe tiếng ni mơ h no đ ca anh, lc tht gn, lc tht xa. C phi anh đang gi ch, hay l chnh ch đang gi anh. Người ta by vi v mt ci bn th, để bc nh ca anh ln đ, bc nh c mi tc trng xa, trng như chiếc o quan gc kia, ci gc c người bn tr đứng canh

gic ng cho anh.

Ng mt gic di cho khe đi anh, ri sng mai thc dy cng ngy mi. Mi người đang ch anh, anh c rt nhiu vic để lm, nh khng?

Linh cữu GS Nguyễn Ngọc Bch v hiền th. Đứng bn tri l Trịnh Hội.

(Hnh chụp tại Philippines)

 

Ch vn đang ni mt mnh, ch ni mt mnh t lc anh theo đm my tri qua khung ca my bay.

Anh đ được tr v thnh ph nơi anh ch cư ng. đ người thn mang anh đặt vo mt chiếc giường g mi, đẹp hơn, v để mt ch khng phi l nh mnh, cho thn bng quyến thuc nhn ngm ln cht.

Anh bay lơ lng chung quanh ci khng gian cht hp ny. Ci khng gian mượn tm ca rt nhiu thn xc.

Thn xc anh nm trong bn bc vch cht hp nhn ra, mi người đang xếp hng di chuyn chung quanh ci hnh hi v tri đ. Người ta ti ngm ngha anh, ni thm mt điu g đ vi anh trong ngc h, h đi qua anh m khng biết anh đang đi qua h.

Người ta ti kh đng, anh ci xung thm nhng git nước mt đang đầm đa trn khun mt ch, ht h hương thơm ca nhng cy nhang nghi ngt khi, chm tay vo nhng bng hoa mi người mang ti tng cho mnh ln cui. Chao i! Sao nhiu hoa thế, trước kia anh chưa h được tng hoa nhiu như thế ny. Ha ra người ta thường tng hoa tht nhiu cho nhau khi người được tng khng cn kh năng thưởng thc, l nh!

Anh nghe tiếng tng nim, anh nghe li phn ưu, tiếng m, tiếng kinh. Tt c nhng tiếng động nho nh đ, đối vi anh đều mang m điu ca gi. Đến, ngưng li, ri bay đi.

Tnh yu, hương, hoa v nước mt ơi! Hy bay đi, bay đi, bay đi, cng vi gii my ny.

Ch hi đi hi li, ti sao anh đi nhanh như thế?

Anh đi nhanh như thế v my cun anh đi v anh đ chp vo nhng đm my bn ngoi kia, trong bu tri kia, thnh mt gii my mi.

Nhng gii my bay bao gi cũng đẹp. V nơi n v l v định.

(Kh t triu vn v mch x)

Thi, ch đừng hi na, mi khi nh ti anh, ch hy chy ra sn, ko xung, m vo lng mnh mt gii my mi nht.

Trn Mng T

3/17/2016