Thơ- Trần Mộng T

Mt Thi Để Yu

 (Chim n C Về Đng Hẹn Khng? Hng năm, vo ngy 03-19, đon chim n sẽ bay về lại Tu viện San Juan Capistrano, California (sau khi đ thin di xuống Nam Mỹ trnh đng hn) Nhưng cũng đi khi, chim n khng về đng hẹn, c thể trước hoặc sau ngy 3/19,  Điều ny lm những người rủ nhau đi đn chim n ma xun về bị hụt.)

Ai ni

em như chim ma xun

hẹn về rồi khng tới

anh như gi ma hạ

hẹn tới rồi khng về

 

chng ta đuổi bắt nhau

mơ hồ trn tờ lịch

ngy thng rơi v tnh

ma xun chao một nhịp

 

em khng qun tiếng ht

thời gian khng qun tri

anh c nghe gi thổi

tnh rơi như hoa rơi

 

em đập cnh tm về

lu lo tnh khng thẹn

anh đến chậm hay nhanh

sao trch em qun hẹn

 

Một thời để yu nhau

V một thời để chết

Một thời để cho đi

Một thời để giữ lại

 

trn cặp cnh tnh yu

ma xun đang nhẩy ma

hy cứ yu nhau đi

ngn cnh hoa vừa nở.

 

 trần mộng t

Vo Xun 3/20/2015