Thơ Trn Mng T

Mt Qut

(Tng Ngc Dung)

Em ni em đang lm mt qut

ch vui như nếm được ma xun

bn ch thng ny sương nhiu lm

đi ng no cũng sương mnh mng

khm đo trn dc n chưa ra

li tuyết chn nai vn chưa nha

nhng vin đ nh nm im lng

ch by chim v ct tiếng ca

mt qut em xn la c cao

ch đang hnh dung ra m đo

hương qut nng nn hay hương tc

tiếng em cười hay tiếng xun chao

nhng tri qut xinh nng trĩu cy

mi năm ong bướm chc v đầy

em c bng khung khi qut chn

tiếc thi gian bay như ong bay

thi, mt Tết em lm sm

lng c nn nao gic gi xun

gi hết ma đng sang cho ch

ch xun ch đốt vi pho hng.

tmt - Thng chp t Mi ch xun Bnh Thn