Thơ-Trn Mng T

Người bn kia ni

Ti đứng gia ng tư đn xanh đn đỏ

trn tri nhng đm my hnh con ch

chuyn động

rơi xung vai ti

như nhng mnh đ si trng lăn xung mt đất

tan ra mt nm thi gian

đm đng trước mt

nhng người rt tr đi thnh đn

như đn d ni vo thnh ph

trong bn tay h nm nhng mnh kim loi c hnh

h gi chng l đin thoi thng minh

tt c đều ci xung

tr chuyn vi bn tay mnh

h khng nhn nhau

chn c bước đều

nhng đm my con ch trn đầu

li chuyn động

by gi biến thnh đn chim trng

c ngn cnh chim ph kn dy ni

dy ni che mt tri

mi vt biến đổi

chui hết c vo trong ci đin thoi thng minh

đon người tr bước đi trong im lng

khng ai nhn ai

h vn ci xung chuyn tr vi chnh mnh

ti bước đi git li

li mi vo qu kh

nga mt nhn ni

ni cao vi

Ni cao chi lm ni ơi

che khut mt tri chng thy người thương

nhng chiếc đin thoi thng minh

c tm được cho ti

người bn kia ni.

tmt

Thng 2/18/16

(*) my hnh con ch ( thơ: Bc tranh vn cu v người tang thương)