TranMongTuTieuSu

Trần Mộng Tú

Sang Mỹ  tháng Tư năm1975, ( Thư Kư cho Hăng Thông Tấn The Associated Press  ở Sàigon 1968-1975,) hiện sống ở Seattle, Washington với gia đ́nh.

Thường xuyên cộng tác với các tạp chí văn học ở Mỹ và các nước khác.

Viết truyện nhi đồng cho báo Los Angeles Times từ năm 2000, có thơ Anh Ngữ trong sách giáo khoa Mỹ cho chương tŕnh trung học (American Literature- Glencoe-1999) Đoạt giải về b́nh luận (Commentary) của The New California Media (NCM) “Ethnic Pulitzers” năm 2003.

Chủ Bút cho Nguyệt San Phụ Nữ Gia Đ́nh Người Việt ở California.(Oct.2002-Oct.2005)

Đă xuất bản:

Thơ Trần Mộng Tú (Tập Thơ-1990) NXB-Người-Việt.

Câu Chuyện Của Lá Phong( Tập Truyện Ngắn-1994) NXB-Người-Việt

Để Em Làm Gió (Tập Thơ-1996) NXB-Thế-Kỷ

Cô Rơm và Những Truyện Ngắn Khác (Tập Truyện Ngắn-1999) NXB-Văn Nghệ

Ngọn Nến Muộn Màng ( Tập Thơ-2005)NXB-Thư-Hương

Mưa Sài G̣n Mưa Seattle (Tạp Văn-2006) NXB-Văn Mới

 

 Sẽ Xuất Bản: Thơ Tuyển Trần Mộng Tú