XoaBinhMinhTMTu

 

XA BNH MINH

 

Em đi buổi sng m sương
Dấu chn c tỏ trn đường em qua

 

Em đi bung một đa hoa
Hương thơm dội lại cnh xa cuối trời

 

Em đi đui mắt ngậm ngi
Rừng phn ưu đứng l ngồi tịnh tm

 

Em đi sng gọi tiếng thầm
Lục bnh chia nhnh đ trầm mnh đau

 

Em đi trời xuống thật su
My chia trong tc gi nhầu trn vai

 

Em đi biển c thở di

Muối tm mi dấu chn ai trn bờ

 

Em đi rch một trang thơ
Sch ngồi m ngực u ơ gọi tnh

 

Em đi xa một bnh minh

6/98