Phan Huy Đường giới thiệu

 

Tru Sa

16265438_1376203725783916_7235966897233929405_n

 

Kha Sắt

 

Bản thảo truyện ngắn

 

 

Tru Sa

Chữ

Kiến

Gi tang

Kẻ Khng Nương Nu

Viết

Chm

C ng

Con Non

 

Lời Đầu Sch (Tạ Duy Anh)

Tự Bạch

 

1. Khởi Đầu

2. Bản m

3. Xe Ngựa

4. Xc Ướp

5. Bảy Tầng Thp

6. Kẻ Bn Ngoi

7. Tho Mắt

8. Suỵt

9. Tường Sắt

10. Người G

1. Người Qua Đường

2. Con Ng Vắng

3. Tiếng Thở Di

4. Tiếp Diễn

5. Cảm Xuyn Hương

6. Ngi Nh Sau Thnh Phố

7. Nơi Sương Phủ

8. My M

9. Nh

10. Tiếng Ht Ngoi Bầu Trời

11. Kha Sắt

12. Bng Đn

13. Giấc Say