Phan Huy Đường giới thiệu

 

Tru Sa

16265438_1376203725783916_7235966897233929405_n

Chữ

Kiến

Gi tang

Kẻ Khng Nương Nu

Viết

Chm

C ng

Con Non

 

Lời Đầu Sch (Tạ Duy Anh)

Tự Bạch

 

1. Khởi Đầu

2. Bản m

3. Xe Ngựa

4. Xc Ướp

5. Bảy Tầng Thp

6. Kẻ Bn Ngoi

7. Tho Mắt

8. Suỵt

9. Tường Sắt

10. Người G