Phạm Trọng Luật giới thiệu

 

Từ Thức

(với Trịnh Công Sơn)

 

 

 

 

Cái tôi của người Việt

Văn chương phản kháng, viết từ Bắc Hàn

Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài

Trịnh công Sơn và những ngày  Văn khoa