ThuPhapND

 

 

 

 

 

Nam Dao giới thiệu: Thư Pháp

 

Chữ và nghĩa và da thịt

 

Mực đen thấm lớp da hồng

Chữ c̣n giống hệt chữ không, bay vù

Lối nào cũng đến thiên thu

Gối lưng chữ Phật

Gối lưng chữ Phật (tụng 100 lần)

Gối lưng, hai chữ oán thù cởi ra

 

XEM DIAPORAMA = click