Miêng giới thiệu

Miêng giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạt bọt trà

 

*

Nam Dao giới thiệu

Võ Phiền – Thơ dịch

VoPhien

Võ Phiến