Chàng đang cận kề cái tuổi 70 dạo bước bên nàng mới thoát khỏi tuổi 20

ƠN  BIỂN

                                 (Gửi Ng)            

 

Chúng ta ăn hết đêm thân cá

sớm mai đẩy phần xương thủy táng

(ngược chiều xương chiến lợi phẩm Hemingway ngoài khơi vào )

tọa độ hải lư cắm hồn cốt cha ta xưa gh́m cọc chặt

vững vàng trước ngọn gió ngọn giáo bạo liệt kiếp kiếp

ơn biển nhớ mẹ ta xưa mơm cá

dặn ḍ giữ ǵn nấm mồ biển đảo

 

Tiếng nổ cự ly gang tay

cường độ vọng lớn không chỉ một lần

ngày ngày sấm vang

rắn biển phùng mang thè lưỡi lời nọc độc

giật ḿnh cánh hoa rau muống biển

 

Ngựa sắt khè lửa bay về trời ngoái đầu nh́n lại

bầy ngựa bầy tôi mất dần mă lực kháng thể

pho tượng đức thánh cố định bước chân di động khuôn viên

kẻ di động cầm đầu cưỡi cổ chùn chân cố định

 

Không dám cho đất hướng ngoài trùng dương

sẽ ngọn hải đăng tắt sáng

tiếng nói ươn hèn nuốt vào trong

sẽ tiếng khóc cháu con ngày sau hiển hiện

 

Vũ Trọng Quang