GioiThieuDamvc

Ăn mày văn chương

là ai  ?

 

1.       Vài người bạn yêu văn chương, nghệ thuật, văn học, triết học…

2.       Tuy không nhất thiết có cùng quan điểm, phương pháp suy luận, phong cách và khẩu vị văn chương

3.       Nhưng đủ quư trọng nhau để đứng chung trong một trạm web, dẫu mỗi người chỉ trách nhiệm phổ biến :

·        tác phẩm của riêng ḿnh

·        và tác phẩm của những nhà văn ḿnh yêu chuộng

*

Trạm này sẽ cập nhật một tháng một lần.

*

Trạm web này khác những trạm web khác ở chỗ  :

1.       Không thời thượng, không ca ngợi thánh và thần có màu sắc thời trang.

2.       Nó là diễn đàn của một số tác giả tới với người đọc bằng tác phẩm của ḿnh. Thế thôi.

3.       Ai muốn t́m đọc một tác giả hăy vào đây, sẽ có đủ tác phẩm. Rồi nếu ṭ ṃ, có thể đọc tác giả khác hay những tác phẩm của một người khác do tác giả ḿnh thích giới thiệu.

Chúng tôi mong sẽ tạo được một sân chơi văn học, văn chương và nghệ thuật có chất lượng, tử tế.

Bạn muốn cùng chúng tôi chơi thử không  ?

 

Cảm ơn bạn giới thiệu trạm Ăn mày văn chương cho bạn của bạn.