Sôkratês – Cuộc đời và Sự nghiệp

Chính trị – Athenai – tk thứ IV tCn

C1

CHĂN B̉ VÀ CHĂN DÂN

Tác giả: Xenephôn

Người dịch: Nguyễn Văn Khoa

*

Khi biết Kritias* đă sát hại rất nhiều người, Sôkratês b́nh luận: «Kẻ nuôi ḅ cứ để đàn ḅ của ḿnh ngày càng ít ỏi và tiều tụy mà vẫn không chịu nhận rằng ḿnh thuộc hạng chăn nuôi tồi tệ đă là chuyện lạ đời, nhưng kẻ đứng đầu nhà nước, không ngừng làm cho công dân thưa thớt dần và nghèo khổ thêm, mà vẫn không biết xấu hổ hay công nhận rằng ḿnh thuộc hạng lănh tụ tồi tàn, th́ c̣n lạ đời hơn nữa». Câu nói trên lọt vào tai chính quyền. Kritias và phụ tá là Chariklês[1] cho gọi Ông lên để thông báo đạo luật cấm Ông phát biểu nơi công cộng.

Sôkratês: «Tôi sẵn sàng tuân thủ, nhưng để khỏi vi phạm luật pháp do ngu dốt, tôi cần biết thêm: Ngài cấm chúng tôi phát biểu v́ giả định rằng nghệ thuật ăn nói là phải nói đúng hay phải nói sai? bởi v́ trong trường hợp đầu, rơ ràng là từ nay chúng tôi phải nói sai, c̣n trong trường hợp sau th́ từ nay chúng tôi phải cố nói sao cho đúng».

Chariklês phát cáu: «V́ ông ngốc nghếch như thế, Sôkratês ạ, chúng tôi sẽ đặt đạo luật này vào một khuôn khổ hợp với trí thông minh của ông hơn: chúng tôi cấm ông nói bất kỳ điều ǵ với bọn thanh niên».

Sôkratês: «Để tránh nạn từ hai nghĩa, hay khả năng tôi làm những chuyện khác hơn là điều Ngài vừa vui ḷng ra lệnh, tôi có thể xin Ngài định nghĩa hộ, đến tuổi nào th́ một người c̣n được xem là thanh niên hay không?»

Chariklês: «Cho đến khi nào đương sự c̣n bị cấm ngồi vào ghế đại biểu của Hội đồng Thành quốc, v́ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ khôn ngoan; như vậy, ông không được tṛ chuyện với bất cứ ai dưới 30 tuổi».

Sôkratês: «Ngay cả khi mua hàng, tôi không được hỏi cái này giá bao nhiêu, nếu người bán dưới 30 tuổi hay sao?... Và e rằng tôi cũng không được cả trả lời nữa, nếu có ai hỏi điều ǵ đó tôi biết, chẳng hạn như nhà Chariklês ở đâu? hay có thể gặp Kritias ở đâu?» 

Chariklês: «Được, những chuyện như thế th́ được thôi, tất nhiên».

Kritias xen vào: «Đồng thời, tốt hơn là ông nên tránh nói đến bọn thợ giày, thợ mộc, thợ rèn của ông. Giày dép họ chắc là long gót hết cả rồi, bởi v́ ông đă bắt họ đi lại nhiều quá!»

Sôkratês: «Và chắc rằng tôi cũng phải tránh cả những đề tài đi kèm nữa, như công chính, thiêng liêng và đại loại phải không?»

Chariklês: «Chắc chắn rồi, nhất là về ḅ với bê, bằng không th́ coi chừng, không khéo chính ông đang làm giảm số ḅ đấy»[2].

 

Xenophôn,

Memorabilia,

t. I - ch. 2.

 [1] Nhân vật có thể là một biện sĩ, và dường như chỉ được nói đến ở đây.

[2] Sôkratês: «It would be sufficiently extraordinary if the keeper of a herd of cattle who was continually thinning and impoverishing his cattle did not admit himself to be a sorry sort of herdsman, but that a ruler of the state who was continually thinning and impoverishing the citizens should neither be ashamed nor admit himself to be a sorry sort of ruler was more extraordinary still». Sôkratês: «I am prepared to obey the laws, but to avoid transgression of the law through ignorance I need instruction: is it on the supposition that the art of words tends to correctness of statement or to incorrectness that you bid us abstain from it? for if the former, it is clear we must abstain from speeking correctly, but if the latter, our endeavour should be to amend our speech». Chariklês: «In consideration of your ignorance, Sôkratês, we will frame the prohibition in language better suited to your intelligence: we forbid you to hold any conversation whatsoever with the young». Sôkratês: «To avoid all ambiguity then, or the possibility of my doing anything else than what you are pleased to command, may I ask you to define up to what age a human being is to be considered young?» Chariklês: «For just so long a time as he is debarred from sitting as a member of the Council, as not having attained to the maturity of wisdom; accordingly you will not hold converse with any one under the age of thirty». Sôkratês: «In making a purchase even, I am not to ask, what is the price of this? if the vendor is under the age of thirty?» Sôkratês: «Nor answers either, I suppose, if the inquiry concerns what I know, as, for instance, where does Chariklês live? or where is Kritias to be found?» Chariklês: «Oh yes, of course, things of that kind». Kritias «But at the same time you had better have done with your shoemakers, carpenters, and coppersmiths. These must be pretty well trodden out at heel by this time, considering the circulation you have given them». Sôkratês: «And am I to hold away from their attendant topics also - the just, the holy, and the like?» Chariklês: «Most assuredly, and from cowherds in particular; or else see that you do not lessen the number of the herd yourself». (Xenophôn, Memorabilia, t. I - ch. 2).