Gửi bạn

 

 …   cuối năm, chạnh ḷng  chuyện bóng xế, như  đời  ḿnh, như  đời người…Chợt bắt gập cái đẹp tịch dương. Chiều tà, là ngoại cảnh. C̣n trong ta, giữ được chăng cái đẹp?

Được. Sao lại không? hà hà …

Khẳng định thế, và bắt gặp Chân Phương dịch Lư Thương Ẩn.

Tôi liền theo chân, lên đồi xưa, ngắm chiều tà  và chia với bạn cái đẹp tịch dương

 

 

 

登樂遊原

 

向晚意不適,
驅車登古原。
夕陽無限好,
只是近黃昏。

 

 

 

 ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN    

thơ Lư Thương Ẩn (812?-858)

Hướng văn ư bất thích,

Khu xa đăng cổ nguyên  
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn

 
 LÊN ĐỒI LẠC DU     

 

Chân Phương dịch

Chiều xuống, ḷng sầu muộn;
 
Giục xe lên b́nh nguyên.  
Ô! tà dương đẹp tuyệt! 
Lúc sắp lặn vào đêm... 

 

 

 

Lên đồi xưa 

Nam Dao phỏng dịch

 

Bâng khuâng chiều rơi xuống

Xe lên triền đồi xa

Bóng dương sao đẹp lạ,

lung linh lúc xế tà