Đôi lời cho hai tiểu thuyết

 

Cơi T́nh và Vu Quy  là hai tiểu thuyết khác hẳn nhau, về số phận và  về bút pháp. Tiền thân của Cơi T́nh là Trăng Nguyên Sơ, có phép xuất bản, in ra và chỉ tháng sau là bị thu  hồi và cấm phát hành ở Việt Nam. Lư do : cuốn tiểu thuyết này không chỉ biết đi trên một lề, lề bên phải, để mua vui cho những câu chuyện chính trị nhất thời. So với Trăng Nguyên Sơ, Cơi T́nh bố cục khác, kết hợp thêm thể Kịch vào một cấu trúc thể nghiệm gồm cả Kư, Phóng Sự, và cả chưởng Kim Dung…Vu Quy kể chuyện  bán con đi làm dâu xứ Đài. Với văn phong  hiện thực Nam bộ, Vu Quy tạo ra một  huyền thoại thời đại về những  con trai biển đơm ngọc. Biết phận văn chương  không uốn lưng, tác giả không hy vọng khả năng in nó  ở quê hương ngôn ngữ gốc là Việt Nam, và nay xin trân trọng ra mắt bạn đọc.

Nam Dao

18-03-2009