Ven biên giới – cảm tác từ tranh Bùi Xuân Phái

 

Ngựa thồ tải đạn ven biên giới

mây nghiêng gió lặng giờ ra quân

ven rừng chờ địch

đất nước nặng ngh́n cân...

 

 

 

16x22 cm ( sơn dầu trên b́a cứng - Bộ sưu tập Nam Dao-2)

 

 

 

 

Anh ngồi, mắt xa xăm, nhếch miệng mỉm cười.

Thời kháng chiến chống Pháp, anh cũng ‘’thoát ly’’…

Hừm…dĩ nhiên. Thanh niên mà… Thồ gạo nuôi quân, thồ đạn đánh giặc nên chẳng thể vẽ vời ǵ. Nhưng phải chống thực dân thôi, chẳng có chi đáng tiếc! Hẹn với ḷng là nh́n rồi sau vẽ theo trí nhớ…

Anh ở ATK nào?

Bật cười, anh nhỏ nhẹ, ḿnh lên Cao-Bắc-Lạng, nhưng ATK không an toàn lắm. Chỉ từ sau Chiến dịch Biên Giới  th́ mới khá lên…

Tôi ngắt ngang, nhưng sau đó th́ lệ thuộc ngoại nhân phương Bắc, thế là chỉnh quân chỉnh huấn rồi cải cách ruộng đất…

Anh không nói ǵ, chiêu một ngụm trà, nuốt ực, nuốt trôi một nỗi nghẹn! Anh chỉ bức tranh, hỏi tôi có để ư thấy ǵ không. Rồi anh thủng thẳng, xe có ngựa nhưng không người cầm cương. Im lặng khá lâu rồi tôi xin mua bức tranh. Buồn bă, anh gật đầu.