CỜ VNG CỜ ĐỎ

 

Từ năm 1979, by giờ ti mới lại đi biểu tnh. Vẫn chốn cũ, To Lnh Sự Trung Quốc ở Montreal, nay honh trng hơn, cờ phất phới, bn trong những con mắt kn đo dm ra ngoi.

Vo 14 giờ, số người Việt Nam đến đ kh đng, cờ đỏ rập rnh, khẩu hiệu chăng Đả đảo Trung Quốc xm lược.

Lt sau, cờ vng cũng xuất hiện, China out of VietNam. Cảnh st Quebec giữ trật tự xen vo đứng giữa.

 

 

C hai chu gi, tuổi hẳn 6,7, c lẽ học cng trường. Một chu mặc o di, đầu tết nơ vng, tay cầm cờ đỏ. Một chu o đầm, tc xa, tay cầm cờ vng. Gặp nhau, chng cười t tot, x lại chuyện tr. Vui qu, hm nay người lớn cũng cầm cờ, cũng la, cũng ht, cứ như giờ ra chơi ở trường học. Đứa cầm cở đỏ đưa cờ cho đứa cầm cờ vng, bảo cầm gim, tay đưa tay ln đầu giữ chiếc nơ vng đang tuột ra. Cầm lấy, đứa b nay cầm 2 l cờ phất ln, miệng h theo người lớn, China get out...get out. Một cụ ng tc bạc da mồi o đến qut đứa b gi cầm hai l cờ: Trả lại cờ n.... Con b luống cuống, tay trao một l cờ cho đứa bạn. Con b kia vừa cầm th lại một người lớn, x tới, qut, Trả lại cờ n!. Th ra con b ny vừa cầm cờ vng m bạn n trao lộn. N ngạc nhin, khng hiểu, miệng mếu xệch.

 

Người lớn quả kh hiểu, lại thch qut mắng, v ra lệnh...

 

Nam Dao