DanhGiangChuNhoChoNguoiVietHomNay

 

nam dao

đành giảng  chữ  nho  cho  người  việt  hôm  nay

 

bạn thơ hỏi * :

chỉ có vạn vật chi linh

là giống ǵ tôi chưa hiểu thấu

xin các bậc túc nho vui ḷng giải thích

amen ------

                  

                   định trả lời ngay nhưng rồi ngần ngại

                   biết bạn thừa hiểu

                   là muôn loài đều linh thiêng

                   nhưng sao bạn tôi đ̣i giảng

                   mà lại cho người Việt ?          

                  

                   chắc bạn tôi

                   có ư riêng ?

 

                   Chắc bạn  muốn ám chỉ giống giun

                   giống như tôi, con giun già nằm bờ cỏ dại

                   chui xuống đất, đất cằn

                   mùa này là mùa thiếu nước

                   v́ những con đập ở thượng nguồn

 

                   Chắc bạn c̣n ám chỉ  tất tật một đàn hơn tám mươi triệu con giun?

                   Con đ̣i đất

                   Con đ̣i nhà

                   Con đ̣i dựng Thánh Giá

                   ( v́ thế bạn mới đèo vào hai chữ amen)

 

                   Mở một chai, tôi uống một ḿnh

                   Cho đến khi chếnh choáng hơi men

                   Tai chợt nghe, tiếng lạ tiếng quen

                    nhắc lời ông cha :

                            con giun xéo măi cũng quằn

                   lẫn tiếng hát ngày nào

                            Vùng lên…

                                      Vùng lên

                  

                   * Thơ Chân Phương (Chú thích cho những ngày câm nín)