Vị hiệu trưởng mua dâm nữ sinh Sầm Đức Xương. Photo courtesy vietinfo.eu

Trường THCS thị trấn Việt Lâm, nơi ông Sầm Đức Xương gây tội ác.

 

….vụ án hiệu trưởng một trường phổ thông trung  học ở tỉnh Hà Giang tên Sầm Đức Xương mua dâm hàng loạt nữ sinh đang c̣n ở tuổi vị thành niên…đă cho thấy ngày càng rơ bức tranh xă hội Việt Nam

 

 

Nam Dao

 

 

  NGÀY CÓ BÓNG CỜ

 

Một vạt khăn trắng

giải lên

            trắng tinh

hỡi những kẻ bỏ tiền đi mua gái trinh

Chớ quên

            con gái của ḿnh.

 

                               *

Một vạt khăn thưa

che cái cháp đen đậy đồng bạc trắng

Hỡi những kẻ uống không biết tởm

                                         ăn chẳng biết kinh

‘’dân chi phụ mẫu’’

Chớ quên

            bố mẹ của ḿnh.

 

                               *                          

 

Một vạt khăn sô

Chôn đ́ một thời không c̣n trí nhớ

Hỡi ai ơi...

            thế thái với nhân t́nh!

 

                               *

 

Một vạt khăn hồng                            

                      buộc lại

thuở bóng cờ c̣n phơi phới

Anh em ơi!

chớ quên một ngày bóng cờ sẽ rợp nắng b́nh minh.