Thoát Trung, phất ngọn cờ đào  

Nam Dao

Thoát Trung là thuật ngữ nay khá phổ biến trong dư luận.  Vấn nạn bành trướng phương Bắc thêm một  lần trở thành chuyện mất c̣n một dân tộc sống kề cạnh một láng giềng rêu rao 16 chữ vàng với 4 tốt, nhưng đơn phương cài cắm giàn khoan HD 981, xâm lăng lănh hải của Việt Nam. Văn Việt, webb của Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập, đề xướng  một cuộc thảo luận về Thoát Trung trên b́nh diện văn hóa (http://vanviet.info/category/thao-luan/). Nhưng văn hóa là thế nào đây? Có phải ta phủ nhận Sở Từ, Đường Thi, Tống Từ...?  Chắc chắn là không. Những thành tựu văn hóa trở thành của chung nhân loại.

Thế th́, thoát Trung về văn hoá là thế nào? Trả lời phần nào câu hỏi vừa đặt, xin đưa ra một tiền đề: văn hoá là nền tảng trầm tích của mọi tổ chức xă hội. Tổ chức đó xây dựng trên cơ sở phân bổ những quyền lực của cộng đồng, tức quyền lực chính trị. Những quyền lực ở Trung Quốc đó từ hàng ngàn năm nay là ǵ? Trước tác của những vị như cố GS  Trần Đ́nh Hượu, GS  Trần Ngọc Vương… cho rằng xă hội Trung Quốc xưa nay đóng băng trong một hệ h́nh gọi là hệ h́nh ‘’ hoàng đế’’. Phải chăng Thoát Trung về văn hóa là thoát cái hệ h́nh đó? Đây là điểm chúng tôi xin được lư giải.

Từ thời Tần, Hán, rồi Đường, Tống, Minh,Thanh ...văn hoá chính trị-xă hội  ở Trung Quốc  dựa trên ư thức hệ Khổng-Mạnh. Sau những thế kỷ loạn lạc nào Xuân Thu nào Chiến Quốc,  Khổng phu tử  truyền bá  phương thức ổn định xă hội bằng cách rao giảng vai tṛ chuyên chế của Vua, thứ tự lớp lang trong xă hội (sĩ, nông, công, thương), hành xử phải ‘’đạo’’ cho mỗi cá nhân kiểu trai th́ trung hiếu làm đầu... Đến từ Thiên mệnh, Hoàng Đế có quyền uy  tối  thượng, sở hữu tất cả, và điều hành  xă hội trên mọi phương diện với một  guồng máy quan liêu mà nền tảng là lớp Sĩ, thấm nhuần hai chữ Trung Quân, đặt Vua lên trên cả Thày và Cha ḿnh.  Người dân, ở mọi tầng lớp, không có một vai tṛ ǵ trong tổ chức và vận hành xă hội  cứ thế hàng ngàn năm,  mang thuộc tính một  đàn cừu chỉ lẻ tẻ nổi loạn khi đói ăn và khi bị đám quan lại áp bức.  Cá nhân con  người bị triệt tiêu, an phận thành cách hành xử của loài vong nô bất lực, và chính thế mà xă hội Trung Quốc  dậm chân tại chỗ, bị bỏ tuột đàng sau một châu Âu năng động sau thời Phục Hưng.

Vào đầu thế kỷ 20, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu và Tôn Dật Tiên đả phá hệ h́nh ‘’ Hoàng Đế’’, du nhập những thành quả triết học chính trị của thời Khai Sáng ở Âu Châu vào mong làm tan lớp băng phong kiến ngàn năm đóng cứng xă hội  Trung Quốc. Nhưng chưa đâu vào đâu th́ đất nổi ba đào. Những diễn biến từ thế chiến 2 đưa đến triều đại Mao Trạch Đông, kẻ đă xích hóa Trung Quốc dưới danh nghĩa giải phóng. Nhưng oái oăm thay, chính Mao là người tái thiết hệ h́nh ‘’ Hoàng Đế’’ ở Trung Quốc, dĩ nhiên với Mao là chủ tể. Quần thần kiểu mới là thành viên Bộ Chính Trị,  rồi  Trung Ương Đảng... đúng kiểu cách Lêninnít, nhưng nay mang  mùi vị tầu vị yểu  trộn với tương ớt đỏ. Tiếng là tuân thủ  ư thức hệ Mác-Lênin, Hoàng Đế họ Mao thực ra dựng lại một Trung Quốc phong kiến mang tham vọng bá quyền. Mao vẫy Sách Đỏ, ra lệnh cho cả nướcTàu mang nồi niêu xoong chảo ra thiêu chảy để xây dựng một nền công nghệ luyện kim tiên tiến (!) Rồi Cải Cách Ruộng Đất, đánh Tư Sản, chế độ Lao Cải, Lư Lịch...Tức là  tất cả những  ǵ Việt Nam ta đều làm theo, chậm mất đâu 5, 10 năm.

Chế độ hậu Mao tương quan thế nào với hệ h́nh ‘’Hoàng Đế’’?  Đặng Tiểu B́nh không phân biệt mèo trắng mèo đen, thả cho bắt chuột, và mèo Trung Quốc hàng đàn sổng ra leo lên ngồi trên những chạc cây của một chế độ tư bản rừng rú. Nhưng chẳng  phải mèo nào cũng thành Vua thành quan.  Vua quan Trung Quốc bây giờ là Vua Tập Thể,  tức  đám ủy viên Bộ Chính Trị, cũng cha truyền con nối với cái nhân dân gọi là Đảng Thái Tử. Phân bổ quyền lực hiện đại là phân bổ ngành trong Kinh Tế-Tài Chánh, Quân Đội, Công An, và phân bố lănh chúa địa phương. Phe nhóm chồng chéo không ít, nhưng dẫu ǵ th́ phải làm thế nào giữ được Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cơ cấu chủ chốt để găm chặt quyền lực. Trong bối cảnh này, những vấn đề dân sinh ở Trung Quốc vẫn đầy rẫy. Nếu GDP/đầu người vào khoảng 7,8 ngàn USD  th́ có gần 14% sống với khoảng 300 USD/ năm, và cỡ 72% dân số mà thu nhập chỉ trên dưới 600 USD/ năm. Bất b́nh quân về phân bố lợi tức nặng nhẹ theo vùng, và nhất là  theo yếu tố thành thị/ nông thôn. Đất nông nghiệp bị trưng thu với giá bèo, nông dân hàng 2,3 trăm triệu người bỏ lên thành phố làm công ở mức lương bóc lột. Môi sinh bị hủy hoại, nước  ô nhiễm, không  khí ô nhiễm, thực phẩm độc hại, và dân số th́ nay coi như không c̣n kiểm soát với chế độ một con như trước. Hiện thực tuy khá thê thảm, nhưng bộ máy tuyên truyền vẫn ra rả những  xă hội  chủ nghĩa với sắc thái Trung Quốc ổn định hài ḥa. Và nh́n lại Việt Nam mà xem: cũng hệt vậy, nhưng Việt Nam ở một mức độ thấp hơn, tầm vóc khiêm nhường của kẻ theo đuôi, lắt léo rêu rao ‘’kinh tế thị trường với định hướng xă hội  chủ nghĩa’’.

Với chính sách bóc lột lao động nói trên, Trung Quốc xuất khẩu giá rẻ những mặt hàng tiêu dùng sản xuất với công  nghệ chế biến và đă tích lũy được một khối lượng dự trữ ngoại tệ khủng (ước tính vào khoảng gần 4000 tỉ USD). Họ dự tính đầu tư vào khâu khai thác tài nguyên ở Phi châu, Úc châu, Châu Mỹ Latinh. Họ ồ ạt đặt mua cổ phần trong những cơ sở kỹ nghệ Âu-Mỹ lỗ lă  khó khăn trong cuộc khủng hoảng kinh tế 2008. Tuy nhiên, kế sách thâm nhập và bành trướng kinh tế của Trung Quốc không mấy có kết quả, nhiều quốc gia ‘’ thấy sợ’’, và rất thận trọng trước những đề nghị đầu tư của Trung Quốc.

Việt Nam th́ sao? Sau bài học c̣n dở dang qua cuộc chiến họ Đặng định dạy Việt Nam năm 1979, lớp lănh đạo như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh thất thần trước sự sụp đổ vô tiền khoáng hậu của thế giới Cộng Sản ở Liên Xô và Đông Âu. Họ vội vă sang Thành Đô năm 1990 th́ thụp  thế nào mà 16 chữ vàng và 4 tốt thành gông cùm xiềng xích trên phương diện chính trị. C̣n về kinh tế, chừng mươi, muời lăm năm nay, Việt Nam đi ngược lại những bước phát triển lẽ ra một quốc gia b́nh thường phải thực hiện được. Không có công  nghệ chế biến và phụ trợ, Việt Nam nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc để đơn thuần gia công với mức lương công nhân thấp, nhưng xuất sản phẩm Việt Nam tức là làm trung gian xuất nguyên vật liệu Trung Quốc phải nhập. Cán cân thương mại với Trung Quốc hiện nhập siêu trên 25 tỉ USD, nợ  chồng chất c̣n hơn Chúa Chổm, và nhất là  ‘’để’’ Trung Quốc trúng thầu đến 90% những công tŕnh kinh tế chiến lược trong khâu Giao Thông, Năng Lượng, vv... Làm được thế, chắc chắn Trung Quốc đă tạo được một lực lượng Nội Xâm Việt Nam. Lực lượng này hẳn là những  nhân vật chóp bu ở mọi cấp từ Trung  Ương đến Địa Phương, và trong mọi ngành nghề ban bệ dễ dàng sai khiến bằng phong b́ và quyền lợi phe phái. Hệ h́nh ‘’Hoàng Đế’’ xuất qua Việt Nam bây giờ được cải biên theo phương thức chia để trị, thành loạn Sứ Quân mọi chốn, kỷ cương nay  hẳn được quyền hành Trung Nam Hải trực tiếp chi phối.  

Thoát Trung vậy là ǵ?

·        Là dứt khoát bỏ hẳn trên phương diện văn hóa hệ h́nh chính trị  ‘’Hoàng Đế’’ từ thời Hán Cao Tổ cho đến Mao Trạch Đông và lũ hậu duệ, là thực hiện thể chế cộng ḥa dựa trên những giá trị dân chủ và tôn trọng những quyền Tự Nhiên của Con Người.

·        Là chống lại ngoại xâm Bành Trướng phương Bắc, là thiết lập một Diên Hồng  thế kỷ 21, vận sức toàn dân chống  bọn nội xâm ung nhọt tiếp tay cho ngoại bang đă, đang, và sẽ tiếp tục biến Việt Nam  thành quận huyện như hai lần Bắc thuộc trước  đây trong lịch sử. 

Đây là một cuộc đấu tranh rộng khắp, ở mọi tầng lớp, với mọi xu hướng. Và chỉ có sức dân mới lật được những con  thuyền cũ bươm mất chèo lạc lái buộc sẽ rồi phải đào thải. Nhưng muốn thế, điều kiện bây giờ là phải phất được một ngọn cờ đào bảo vệ biên cương lănh thổ: trên 20 xă hội dân sự hiện hoạt động  trong nước là những hạt nhân có khả năng kết nối để cùng nhau đi đến một cương lĩnh và những  hành động tập hợp được sức dân.

Viết ḍng này, chúng ta  vừa bước sang ngày 14 tháng 7.  Cách đây 225 năm, dân  Pháp cùng khổ phá ngục Bastille, đánh dấu bước ly khai không đảo ngược được với chế độ Phong Kiến. Xin nhắc lời đầu trong Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1945 của Việt Nam:  ‘’Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền b́nh đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

cùng nhủ, chúng ta đừng để những kẻ đang nắm quyền bính phản bội lại lời Tuyên Ngôn  vừa được nhắc.

ND