ChinhPhuNgam4

 

 

X Hoài nghi

340. Hận vô trường pḥng súc địa thuật

Hận vô tiên tử trịch cân phù

Hữu tâm thành hóa thạch

Vô lệ khả đăng lâu

Hồi thủ trường đề dương liễu sắc

Hối giao phu tế mịch phong hầu.

 

346. Bất thức ly gia thiên lư ngoại

Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu

Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự

Thiếp diệc ư quân hà oán vưu

Thiếp tâm như hoa thường hướng dương

Chỉ phạ quân tâm như lưu quang

Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu

Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng

Hoa hoàng cánh hướng thuỳ biên tiếu

Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu

Hoàng hoa khước vi lưu quang lăo

 

 

 

 

 

Giận không roi chỉ cho đất rút

Giận chẳng khăn gieo để thành cầu

Ḷng này dầu hóa đá

Nước mắt vơi được đâu

Ngoảnh lại đê dài xanh mầu liễu

Thiếp hối xui  ai bước công hầu

 

Chẳng biết xa xôi nơi ngh́n dặm

Nỗi chàng có giống nỗi thiếp đau

Nếu biết ḷng chàng như dạ thiếp

Nỡ nào c̣n dám oán trách nhau

Trời soi đất xét  cho dạ thiếp

Chỉ ngại ḷng chàng như bóng qua

Bóng đă qua rồi không trở lại

Hoa vàng bóng thoảng héo ḷng hoa

Bóng thoáng một đi, xa xa lắc

Vàng hoa, rủ bóng, rũ hoa già

 

 

Gậy rút đất dễ khôn học chước, 

Khăn gieo cầu nào được thấy tiên.

Ḷng này hóa đá cũng nên,

E không lệ ngọc mà lên trông lầu.

Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,

Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.

 

Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,

Ḷng chàng có cũng như ḷng thiếp chăng.

Ḷng chàng ví cũng bằng như thế,

Ḷng thiếp đâu dám nghĩ gần xa.

Hướng dương ḷng thiếp như hoa,

Ḷng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,

Hoa để vàng bởi tại bóng dương.

Hoa vàng hoa rụng quanh tường,

Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.

 

 

 

 

 

XI Ưu lăo

 

357.Hoàng hoa lăo hề lạc măn tường.

Hoa lạc như kim kinh kỷ sương

Đ́nh lan hề dĩ trích

Giang tảo hề hựu phương

Nhiếp y bộ tiền đường

Ngưỡng mục quan thiên chương

Tiêm vân thời phảng phất

Bắc đẩu hốt đê ngang

 Hà thuỷ phiên minh diệt

Sâm triền sạ hiện tàng

Nguyệt chiếu hề ngă sàng

Phong xuy hề ngă tường

 

369. Ngọc nhan tuỳ niên tước

 Trượng phu do tha phương

Tích vi h́nh dữ ảnh

Kim vi Sâm dữ Thương

Quân biên vân ủng thanh ty kỵ

Thiếp xứ đài sinh Hưởng điệp lang

 

 

375. Lang nội xuân phong nhật tương yết

Khả liên ngộ tận lương thời tiết

Lương thời tiết Diêu hoàng Nguỵ tử giá Đông phong

Lương thời tiết Chức nữ Ngưu lang hội minh nguyệt

Tạc nhật vị kê Tây gia nương

 Kim niên dĩ quy Đông lân thiến

Khả linh thố thủ nhất không pḥng

Niên niên ngộ tận lương thời tiết

Lương thời tiết hề hốt như thoa

Nhân thế thanh xuân dung dị qua

Huống phục thị xuân muộn vị tiêu thu hận tục

Huống phục thị hợp hoan cánh thiểu biệt sầu đa

Biệt sầu thu hận lưỡng tương ma

Bồ liễu thanh thanh năng kỷ hà

 

 

389.Không thán tích lệ tư ta

Chỉ phạ bạch đáo Văn Quân đầu không thán tích

Chỉ khủng hoa đáo Phan lang mấn lăng tư ta

Thán tích hà dĩ vi

Nhan sắc do hồng như nộn hoa

Tư ta hà dĩ vi

Quang âm nhất trịch vô hồi qua

 

Tư mệnh bạc tích niên hoa

Phân phân thiếu phụ kỷ thành bà

Hương các trùng hoài bồi tiếu kiểm

Hoa lâu thượng kư giải hương la

Hận thiên bất dữ nhân phương tiện

Để sự đáo kim thành khảm kha

Khảm kha khảm kha tri nại hà

Vị thiếp ta hề vị quân ta

 

XII  Nguyện ước

 

404. Quân bất kiến dă ngoại song uyên ương

Cam tâm bất nhẫn lưỡng phân trương

Hựu bất kiến lương giang song yến yến

Bạch thủ hà tằng vong quyến luyến

Kiêm kiêm dă vô t́nh

Tỷ dực tương tuỳ quá nhất sinh

Cùng cùng dă vô tri

Tịnh khu đáo lăo bất tương vi

Lộ liễu tằng truyền liên lư xứ

Tŕ liên diệc hữu tịnh đầu thời

Phụ quyết hề cự hư

Băo la hề thố ty

Hà nhân sinh chi tương vi

Ta vật loại chi như tư

 

418. An đắc tại thiên vi tỷ dực điểu

Tại địa vi liên lư chi

Ninh cam tử tương kiến

Bất nhẫn sinh tương ly

Tuy nhiên tử tương kiến

Hạt nhược sinh tương tuỳ

 

An đắc quân vô đáo lăo nhật

Thiếp thường thiếu niên

Nguyện vi ảnh hề tuỳ quân biên

Quân hữu hành hề ảnh bất viễn

Quân y quang hề thiếp như nguyện

Nguyện quân hứa quốc tâm như đan

Nguyện quân tỳ dân thân như thiết

Cơ lai thôn hạ Nhục Chi đầu

Khát lai ẫm hạ Thiền Vu huyết.

 

 

 

 Hoa vàng rắc xuống chân tường vắng

Hoa rụng đến giờ trải mấy sương

Trước sân, lan đă hái

Ven nước,  rong lại thơm

Vén áo, chân dạo bước

Ngước mắt nh́n mây vương

Mây lơ thơ xa vắng

cḥm Bắc-đẩu thấp cao

chùm sao Sâm mờ tỏ

giải Ngân nhấp nháy sao

Trăng soi, hề, pḥng thiếp

Khe song, hề,  gió vào

 

Mặt ngọc năm càng kém

Chàng vẫn cứ tha phương

Xưa như h́nh với bóng

Nay là Sâm với Thương

Bên chàng đuôi ngựa  xanh mây biếc

Cạnh thiếp rêu mờ phủ lối sương

 

 

Trong nhà gió Xuân ngày ṃn mỏi

Ḷng xót xa nhớ thuở tươi vui

Tươi vui,  hoa mẫu đơn vừa bén duyên gió lạnh

Tươi vui, Ngưu lang Chức nữ hội ngộ mùa trăng

Xóm Tây đứa gái c̣n kẹp tóc

Năm nay đă lấy trai làng Đông

Ṛng ră thiếp biết chi tươi đẹp

Xót thân hờ hững cái pḥng không

Thoăn thoắt thoi đưa ngày tháng trốn

Tuổi xanh chỉ một chốc là xong

Huống lại là, xuân muộn chưa về thu buồn tới

Huống lại như, hợp hoan chưa kịp biệt ly rồi

Biệt ly năo ruột, thu năo ruột

Chịu nữa bao lâu, bồ liễu ơi !

 

 

 

 

Than tiếc hăo, van vỉ suông

Sao đi lo nàng Văn Quân bạc đầu, than tiếc hăo                                 

Sao lại ngại chàng Phan tóc trắng, van vỉ suông

Than tiếc để làm ǵ

Nhan sắc c̣n như hoa đang nở

Van vỉ để làm chi

Thời gian lần lữa cũng trôi đi

Than mệnh bạc, tiếc tuổi hoa

Đầu xanh mấy chốc phơ phơ bạc

Lầu cao vóc lụa thoáng hương xa

Gác nồng ấm tiếng cười tươi trẻ

Lại giận Cao Xanh giở giói ra

Để đến hôm nay t́nh trắc trở

Trắc trở, ôi chao, t́nh trắc trở

Thiếp gào, trắc trở chuyện đôi ta!

 

 

 

 

Chàng chẳng thấy, đồng xa cặp chim uyên

Đâu nỡ ḷng nào bay riêng rẽ

Chàng chẳng thấy, rường cao một đôi én

Bạc đầu bên nhau c̣n quyến luyến

Chim Kiêm, giống vô t́nh

một đời chắp cánh vẫn liền bay

Ngựa Cùng, giống vô tri

đến chết vẫn nhịp chung đôi vó

Cây Liễu dương là cây liền thớ

Sen hồ nhiều độ nở chung đài

Con Quyết đỡ con Hư

Thỏ-ti  đeo cây đại

Loài người, kiếp phải chia xa

chẳng được bằng loài cầm thú

 

Làm sao:

             trên trời tựa chim liền cánh

             dưới đất như cây liền cành

Thà chết nhưng thấy mặt

Hơn sống phải ĺa nhau

Song chết dẫu thấy mặt

đâu bằng sống có nhau

 

Làm sao, chàng sẽ chẳng già

Thiếp măi trẻ măng

Chàng đi, xin để thiếp bên chàng

Thân nguyện làm bóng theo liền cạnh

ḷng cầu đêm măi cứ đêm trăng

Mong chàng cứu dân, thân tựa sắt

Mong chàng giúp nước, ḷng như son

Khi đói, sợ chi  ăn đầu giặc

Khát ư, cứ uống máu quân man

 

            

 

 

Chồi lan nọ trước sân đă hái,

Ngọn tần kia bên băi đưa hương.

Sửa xiêm dạo bước tiền đường,

Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẩn thờ.

Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ,

Độ Khuê triền buổi có buổi không.

Thức mây đ̣i lúc nhạt nồng,

Chuôi sao Bắc Đẩu thôi Đông lại Đoài.

Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,

Bừng mắt trông sương gội cành ngô.

Lạnh lùng thay bấy chiều thu,

Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.

Một năm một nhạt mùi son phấn,

Trượng phu c̣n thơ thẩn miền khơi .

Xưa sao h́nh ảnh chẳng rời,

Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương.

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,

Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in.

 

 

Gió Xuân ngày một vắng tin,

Khá thương lỡ hết mấy phen lương th́.

Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy, 

Trước gió xuân vàng tía sánh nhau.

Nọ th́ ả Chức chàng Ngưu,

Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.

 

Thương một kẻ pḥng không luống giữ,

Thời tiết lành lầm lỡ đ̣i nhau.

Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,

Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh.

 

Xuân thu để giận quanh ở dạ,

Hợp ly đành buồn quá khi vui.

Oán sầu nhiều nỗi tơi bời,

Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.

 

 

 

 

Ḱa Văn Quân mỹ miều thuở trước,

E đến khi đầu bạc mà thương.

Mặt hoa nọ gă Phan Lang,

Sợ khi mái tóc pha sương cũng ngừng.

Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở,

Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.

Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa,

Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ ḍng.

Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt,

Lầu hoa kia phảng phất hơi hương.

Trách trời sao để lỡ làng,

Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội,

Cũng dập d́u, chẳng vội phân trương.

Chẳng xem chim yến trên rường,

Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.

Ḱa loài sâu đôi đầu cùng sánh,

Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.

Liễu, sen là thức cỏ cây,

Đôi hoa cùng sánh, đôi dây cùng liền.

Ấy loài vật t́nh duyên c̣n thế,

Sao kiếp người nỡ để đấy đây?

Thiếp xin muôn kiếp sau này,

Như chim liền cánh, như cây liền cành.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đành muôn kiếp chữ t́nh đă vậy,

Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau.

Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,

Thiếp th́ giữ măi lấy màu trẻ trung.

Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,

Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên.

Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền,

Mọi bề trung hiếu thiếp xin vẹn tṛn.

Ḷng hứa quốc tựa son ngăn ngắt,

Sức tư dân dường sắt tri tri.

Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi.

Ấy th́ bữa uống, ấy th́ bữa ăn.

 

 

 

 

 

XIII  Khẩn cầu

 

433. Hà hạnh Kỳ môn phong nhẫn trung

Lăo thiên trước ư hộ anh hùng

Hộ anh hùng bách chiến công

Trường khu tứ mă tịnh quan Đông

Quan Đông Quan Bắc hưu truyền tiễn,

Sơn vĩ sơn đầu tảo quải cung

Tiệp sắc tinh kỳ từ tái nguyệt

Khải ca tướng sĩ bối biên phong

Lặc thi hề Yên Nhiên thạch

Hiến quắc hề Vị Ương cung

Vị Ương cung hề hướng thiên triều

Văn Ngân hà hề tẩy đao cung

Từ nhân san hạ B́nh Hoài Tụng

Nhạc phủ ca truyền nhập Hán dao

Lăng Yên các hề Tần Thúc Bửu

Kỳ Lân đài hề Hoắc Phiêu Diêu

Thiên trường địa cửu mao thư khoán

Tử ấm thê phong tước lộc tiêu

 

451. Hữu sầu hề thử nhật

Đắc ư hề lai thời

Thiếp phi Tô gia si tâm phụ

Quân diệc Lạc dương hảo nam nhi

Quy lai thảng bội hoàng kim ấn

Khẳng học đương niên bất há ky

Nguyện vi quân hề giải chinh y

Nguyện vi quân hề bổng hà chi

Vi quân sơ trất vân hoàn kế

Vi quân trang điểm ngọc yên chi

Thủ quân khan hề cựu lệ phạ

Tố quân thính hề cựu t́nh từ

 

463.Cựu t́nh từ hề hoán tân liên

Ngữ tân thoại cựu hề tửu bôi tiền

Thiển châm hề mạn mạn

Đê xướng hề liên liên

Châm bất châm hề Bồ thành nhưỡng

Xướng bất xướng hề Tử lưu thiên

Nguyện châm cửu uấn hề xướng song liên

 Dữ quân chỉnh đốn hề cựu nhân duyên

Giao kỉnh thành song đáo lăo thiên

Thường liễu công danh ly biệt trái

Tương liên tương thủ thái b́nh niên

Thái b́nh niên nguyện quân chỉ qua trí

 Nhược nhiên thử biệt thiếp hà lệ

Tương hội chi kỳ tương kư ngôn

Ta hồ trượng phu đương như thị.

 

 

 

 

May sao ở chiến trường gươm giáo

Trời xanh chẳng nỡ phụ anh hùng

Anh hùng thắng trăm trận

Giong quân ruổi ngựa dẹp Quan-đông

Quan-đông Quan-bắc tên thôi bắn

Đỉnh núi đầu non  cung để không

Cờ mầu chiến thắng trăng quan ải

Hát vang tướng sĩ gió biên pḥng

Khắc thơ, hề, trên núi đá

Đầu giặc, dâng cung Vị-ương

Cung Vị hướng về thiên triều lậy

Sông Ngân sao khuấy rửa đao thương

Khúc tụng B́nh-hoài người đă soạn

Bài ca  nhập Hán hát vang đường

Gác Lăng kiếm gác h́nh danh tướng

Đài Kỳ, công trạng măi lưu tên

Khanh hầu bền vững như trời đất

Vợ phong, con tước, nợ ơn đền

 

Sầu chăng, hề, hôm nay

Sứng ư, hề, ngày mai

Thiếp chẳng dại như người  Tô-phụ

Chàng hẳn tài hơn đám nam nhi

Ấn vàng chàng giữ khi trở lại

Ngóng chàng mở cửa, thiếp chân qú

Xin v́ chàng, rượu mừng chén chuốc

Xin v́ chàng, cởi áo chinh y

V́ chàng, tóc mây đây lại rẽ

V́ chàng, đeo ngực  ngọc Uyên-chi

Chàng xem, khăn nọ hoen lệ cũ

Chàng nghe, lời đượm nỗi t́nh si

 

Lời t́nh xưa, hề,  xin lại nói

Chuyện cũ lời nay, hề,  rượu chuốc nhau

Rượu rót, đầy lại vơi

Miệng kể, cứ liên miên

Rượu nay rót rượu không rượu tiễn

Kể nay, không kể chuyện chinh biên

Rượu ngon nâng chén, hề,  say xướng họa

Chàng ơi ta lại, hề,  vẫn nhân duyên

Song vai sánh bước cho  đến chết

Công danh nợ trả, biệt ly đền

Cùng nhau sống thuở thôi giặc dă

Thái b́nh, xin dẹp nhé cung tên

Nếu thế, thiếp nay thôi nước mắt

Nhắn trước chàng lời ngày gặp nhau

‘‘ Đă làm trượng phu, đành là vậy ! ’’

 

 

 

 Mũi đ̣ng vác đ̣i lần hăm hở,

Đă ḷng trời ǵn giữ người trung.

Hộ chàng trăm trận nên công,

Buông tên ải Bắc, treo cung non Đoài.

Bóng kỳ xí giă ngoài quan ải,

Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh.

Đỉnh non khắc đá đề danh,

Triều thiên vào trước cung đ́nh dâng công.

Nước duềnh Hán việc đ̣ng rửa sạch,

Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen.

Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền,

Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân.

Nền huân tướng đai cân rạng vẻ,

Chữ đồng hưu bia để ngh́n đông.

Ơn trên tử ấm thê phong,

Hiển vinh thiếp cũng đượm chung hương trời.

 

 

 

Thiếp chẳng dại như người Tô phụ,

Chàng hẳn không kém lũ Lạc Dương.

 Khi về chẳng quả ấn vàng,

Trên khung cửi dám dẫy duồng làm cao.

Xin v́ chàng xếp bào cởi giáp,

Xin v́ chàng giũ lớp phong sương.

V́ chàng tay chuốc chén vàng,

 V́ chàng điểm phấn đeo hương năo nùng.

Giở khăn lệ, chàng trông từng tấm,

Đọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu.

 

 

 

Câu vui đổi với câu sầu,

Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.

Sẽ rót vơi lần lần từng chén,

Sẽ ca dần ren rén đ̣i liên.

Liên ngâm đối ẩm đ̣i phen,

Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

Cho bỏ lúc xa sầu, cách nhớ,

 Giữ ǵn nhau vui thuở thanh b́nh.

Ngâm nga mong gửi chữ t́nh,

Đường này âu hẳn tài lành trượng phu.