CHÙM  RỜI 2015

                                               thơ Nam Dao

 

 

những đứa bé sơ sinh

 

 

Đuổi bắt những vô cớ

tay chụp hoàng hôn xanh

chưa kịp đêm chuyển tím

ngơ hẹn vẫn vắng tanh

tóc trắng màu thương nhớ.

 

Bao giờ ghé bến hẹn

đợi gió đến chuyển mùa

bao giờ quay gót bước

đuổi theo những  hạt mưa

đem chôn ngày nắng hạn...

bao giờ, biết bao giờ?

sao chưa kịp mở miệng

đă bảo lỗi tại tôi

lỗi tại tôi. mọi đàngsao. tin mừng đến chậm

trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được

bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội

không tin. vào Thiên Đàng

Bước lạc ṿng tiếng đêm

lẩn vào hang Bê-lem

hụt chân rơi

                      đáy vực

văng vẳng ngàn tiếng khóc

những đứa trẻ sơ sinh

sinh cùng ngày với Chúa

 

chẳng biết đến bao. giờ ?

Màn h́nh nh́n, chữ nhẩy

mới biết ḿnh đă già

nheo mắt, chợt thấy rơ

là thời gian đang qua

nhắm lại, người vẫn đó

suốt một đời bên ta

như ngàn xưa mây trắng

đă bay, đă bay qua

suốt một đời bên ta

như ngàn xưa, mây trắng

đă bay, đă bay qua...

 

Khều nhẹ trăm sợi tơ

nhện giăng quanh thương nhớ

giữa những mảng đổ vỡ

miểng thủy tinh sắc cạnh

cứa vào đời, vu vơ...

sao chưa kịp mở miệng

đă bảo lỗi tại tôi

lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm

trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được

bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội

không tin. vào Thiên Đàng

sao chưa kịp mở miệng

đă bảo lỗi tại tôi

lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm

trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được

bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội

không tin. vào Thiên Đàng

sao chưa kịp mở miệng

đă bảo lỗi tại tôi

lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm

trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được

bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội

không tin. vào Thiên Đàng

 

Ngoài trời tuyết bay

trong ḷng lạnh cóng

rượu ư ? uống măi sao không say

t́nh ư ? t́nh t́nh t́nh gió bay

 

người hỡi

                   thôi th́ đành