Chùm rời  2016

 

Ngắm một sợi tơ nhện
lóng lánh dưới nắng vàng
bỗng nghe chừng đâu đó

xuân về tiếng vang vang

 

Tay bóc tờ lịch
ngày tháng rớt xuống chân
vuốt cḥm tóc
bạc ,

tần ngần,

bỏ đi ai nỡ để Xuân một ḿnh...


xuân về, tiếng vang vang

Ngoài trời tuyết bay
trong ḷng lạnh cóng
rượu ? uống măi vẫn không say

t́nh ư? t́nh t́nh t́nh gió bay

 

Màn h́nh nh́n, chữ nhẩy
mới biết ḿnh đă già
nheo mắt, chợt thấy rơ
là thời gian đang qua
nhắm lại, người vẫn đó...


suốt một đời bên ta
như ngàn xưa, mây trắng
đă bay, đă bay qua...

Khều nhẹ trăm sợi tơ
nhện giăng quanh thương nhớ
giữa những mảng đổ vỡ
miểng thủy tinh sắc cạnh
cứa vào đời, vu vơ...

 

Bao giờ ghé bến hẹn
đợi gió đến chuyển mùa
bao giờ quay gót bước
đuổi theo những hạt mưa
để chôn ngày nắng hạn...

 

 

sao chưa kịp mở miệng
đă bảo lỗi tại tôi
lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm
trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được
bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội
không tin. vào Thiên Đàng

Bước chân ṿng tiếng đêm
lẩn vào hang Bê-lem
hụt chân rơi

đáy vực
vẳng hàng ngàn tiếng khóc...

những đứa bé sơ sinh
những đứa bé sơ sinh

sao lại bắt chịu nhục h́nh
đúng ngày Chúa giáng sinh
rồi dựng thập tự giá
bắt Chúa lên đóng đinh

 

sao chưa kịp mở miệng
đă bảo lỗi tại tôi
lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm
trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được
bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội
không tin. vào Thiên Đàng

 

 

 

sao chưa kịp mở miệng
đă bảo lỗi tại tôi
lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm
trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được
bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội
không tin. vào Thiên Đàng

sao chưa kịp mở miệng
đă bảo lỗi tại tôi
lỗi tại tôi. mọi đàng

sao. tin mừng đến chậm
trên lối đi máu loang

cầu kinh, sao cứu được
bao. nhiêu cái. chết. oan

Lậy Chúa, xin. chịu. tội
không tin. vào Thiên Đàng


chẳng biết đến bao. giờ ?
Bay theo vệt cánh chim di…