Thơ Nam Dao

Thơ Nam Dao

 

Đâu là...

 

Ta lặng ngắm đời ḿnh

Như đời một kẻ lạ

Hoàng hôn

         rồi b́nh minh

Ta nh́n ta,

 ta hỏi

ta có thật là ta ?

Và thật,

là ǵ nhỉ?

 

Và Ta là ǵ nhỉ

chỉ một thoáng phôi pha?

 

Ta cười , nghe nức nở

tiếng đứa trẻ xa nhà

hỏi đâu là nguồn cội

 

Và đâu là…đâu  là…

 

 

 

Rị mọ

 

Tao cũng vào facebook

Cũng ăn nói lao xao

Tao bảo, tao là tao

Thế đó.

 

Này bạn, xin mời vào

Tao là bạn

bạn của tao là….

toàn những h́nh những ảnh

toàn những người nổi danh

học vấn th́  đầy rẫy

bằng cấp thừa tung hoành

và những nàng kiều nữ

tuổi nào cũng cứ xanh

 

Rị mọ ( tao không thật hiểu nghĩa, nhưng  mọ vần với nọ)

Rị mọ (lập lại cho thơ(?) tao có nội hàm đủng đỉnh chiều sâu)

Tí ngọ (một  cách chửi thề của ông cha, lâu rồi, thưở c̣n xưa hơn Diễm, diễm xưa)

Tí ngọ

nỗi cô đơn  lại chập chùng lời nhắn

Nhắn rằng :

ta cần nhưng chẳng thể có nhau

 

Buột miệng : 

con mèo mày trèo cây cau

hỏi thăm chú chuột đi  đâu vắng nhà.