namdao

 

người xưa

 

Bụi đường bay

trắng mắt

ngy xưa xa mất rồi

 

Vẫy tay

thi h hẹn

nhn một lần

my tri

 

Ai đi? ai ở lại?

Gi trốn một gc trời

 

Vỗ tay, nghe tiếng vỗ

lm nt lng nhau thi