Nha trang 1

 

 Những con chuột trên  băi  biển

Rúc rích dưới  chân

Luẩn quẩn

 Chạy  quanh

Gương mắt

Nh́n thách thức

 

Thật  là  bực

  tôi thành miếng thịt

 ôi

 giữa  chập chùng những  lon  bia lỏng chỏng

 

 Dưới chân

Cát bỏng  cháy

 trên đầu

Mặt trời  cháy

 trong thân xác tôi

   trùng trùng nhiệt đới

  anh hiện  h́nh

 bốc cháy

mùi khét lẹt

 

Cuộc nhậu  nhẹt

Mới bắt đầu

Như hàng  trăm cuộc  nhậu  thường niên

 những con chuột cứ rúc rích

Hàng trăm con

                      dưới chân

 

Ấy  thế mà tôi vẫn  cứ  nói tôi yêu

 như  phát  điên

 

Tôi

Miếng thịt ôi

 chưa chịu rữa

Cứ lần lữa

Với  loài  chuột  quanh  ḿnh