DoPhu-1

Đỗ Phủ (712-770)

Tự là Tử Mỹ, hiệu Thiếu Lăng, thi không đỗ, làm một chức quan nhỏ, sau bất măn bỏ về. Trong loạn An Lộc Sơn, ông cùng gia đ́nh  lưu  lạc khắp nơi, cuối cùng mất lại Lỗi Dương. Ông để lại Lỗi Dương  thi tập, gồm 1400  bài, viết theo đủ mọi thể, luôn luôn xuất sắc. Đặc biệt, thơ ông mang tính hiện thực cao, phản ánh cảng đời cơ cực, hoạn nạn. Nếu người đời gọi thơ Vương Duy là thơ Phật, thơ Lư Bạch là thơ tiên, th́ thơ Đỗ Phủ là thơ thánh.

 

 

Xuân vọng

Quốc phá sơn hà tại

Thành xuân thảo mộc thâm

Cảm thời hoa tiện lệ

Hận biệt điểu kinh tâm

Phong hoả liên tam nguyệt

Gia thư để vạn kim

Bạch đầu tao cánh đoản

Hồn dục bất thắng trâm

 

 

Ngắm xuân

Sông núi c̣n, nước mất

Thành xuân cỏ mọc dày

Lỡ thời, hoa nhỏ lệ

Ly hận, chim ngại bay

Khói lửa liền ba tháng

Thư nhà quí như vàng

Tóc bạc đâm lởm chởm

Ḷng nào cài trâm đây?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyệt cú

Giang bích điểu du bạch

Sơn thanh hoa dục nhiên

Kim sơn khan hựu quá

Hà nhật phục qui niên

 

 

Bốn câu

Sông xanh chim trắng lượn

Núi biếc hoa ngát vàng

Nh́n mùa xuân sắp hết

Hỏi ngày về năm sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiên Hoạt hoài Lư Bạch

 

Lương phong khởi thiên mạt

Quân tử ư như hà

Hồng nhạn kỷ thời đáo

Giang hồ thu thủy đa

Văn chương tăng mệnh đạt

Lị vị hỷ nhân qua

Ưng  cộng oan hồn ngữ

Đầu thi tặng Mịch La

 

 

Cuối trời nhớ Lư Bạch

 

Gió lên từ cuối đất

Quân tử  nghĩ ǵ đây

Bóng nhạn hồng bay tới

Sông thu nước vơi đầy

Văn chương ghen thành đạt

Yêu quái chọc người qua

Cùng hồn oan tṛ chuyện

Ném thơ xuống Mịch La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyệt Dạ

Kim dạ phu châu nguyệt

Khuê trung chỉ độc khan

Dao lân tiểu nhi nữ

Vị giải ức Trường An

Hương vụ vân hoàng thấp

Thanh huy ngọc tí hàn

Hà thời y hư hoảng

Song chiếu lệ ngân can

 

 

Đêm trăng

Đêm trong, trăng sáng chiếu

Pḥng khuê có một thân

Thương tấm thân gái nhỏ

Chưa biết nhớ Trường An

Vợ, tóc mây sương thấm

Tay lạnh ánh trăng loang

Đến bao giờ, tựa cửa

Long lanh để lệ tràn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vịnh hoài cổ tích

Quần sơn vạn hác phó kinh môn

Sinh trường Minh phi thượng hữu thôn

Nhật khứ Tử -Đài liên sóc mạc

Độc lư thanh trủng hướng hoàng hôn

Họa đồ tỉnh thức xuân phong diện

Hoàn bội không qui  nguyệt hạ hồn

Thiên tải tỳ bà thác hồ ngữ

Phân minh ơán hận khúc trung luân

 

 

Nhớ dấu xưa

Vạn thác suôi về với trăm non

Lăng xưa người ấy đả chẳng c̣n

Nàng đi, cung cấm thành sa mạc

Mồ xanh le lói bóng hoàng hôn

Xem ảnh  gió xuân chừng nhận mặt

Vất vưởng trăng lơi một mảnh hồn

Ngàn năm đàn vẫn ngân phiếm cũ

Khúc hận lời ca nghẹn oán hờn