Khuyết Đề

Khuyết Đề

Nguyên tác: Lưu Tích HưKhuyết Đề

Đạo do bạch vân tận
Xuân dữ thanh khê trường
Thời hữu lạc hoa chí
Viễn tùy lưu thủy hương
Nhàn môn hướng sơn lộ
Thâm liễu độc thư đường
U ánh mỗi bạch nhật
Thanh huy chiếu y thường

Lưu Tích Hư

 

Vô đ, phóng dch tng  mt mùi hương trên nưc...

Nam Dao

 

cuối đường, chân mây trắng

suối trong, nụ xuân trồi

gió lay, cánh hoa rụng

hương thoảng trên nước trôi

cửa mở ra, dốc núi

thư pḥng, bóng liễu rơi

nắng soi, sáng và tối

chiếu lên xiêm y  người