LyBach-1

 

Lư Bạch (701-762)

 

Tự là Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, ngườiMiên Châu, Tứ Xuyên. Tính t́nh hào phóng, thuở nhỏ học kiếm, lớn lên đi chơi khắp nơi, đến đâu cũng đề thơ. Hơn bốn mươi tuổi, vào Kinh  làm trong Hàn Lâm viện, nhưng  chưa được ba năm lại từ quan, tiếp tục ngao du. Trong loạn An Lộc Sơn, Lư Bạch theo Lư Lân là kẻ tranh ngôi, nhưng thất bại. Lư Bạch bị đầy đi Quí Châu, nhưng nửa đường được ân xá, sau chết ở Dương  Đồ trên đường về. Thơ ông phong phú, tài hoa, và đầy  sáng tạo. Đề tài nào ông cũng có những bài kiệt xuất, được người đời gọi là nhà Thơ Tiên.

 

Lư Bạch - 1

 

Tĩnh dạ từ

Sàng tiền khán nguyệt quang

Nghi thị địa thương sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương

 

Oán t́nh

Mỹ nhân quyển châu liêm

Thâm tọa tần nga mi

Đăn kiến lệ ngân thấp

Bất  tri  quân hận thùy

 

Lục thủy khúc

Lục thủy minh thư nguyệt

Nam hồ thái bạch tần

Hà hoa  kiều dục ngữ

Sầu sát đăng chu nhân

 

Ngọc giai oán

Ngọc giai sinh bạch lộ

Dạ cửu xâm la miệt

Khước hạ thủy tinh liêm

Lung linh vọng thu nguyệt

 

Sơn trung vấn đáp

Vân dư hà sực thê bích sơn

Tiếu  nhi bất đáp tâm tự nhàn

Ào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian

 

Mạch Thượng tặng mỹ nhân

Tuấn mă kiêu hành đạp lạc hoa

Thùy tiên trực phất ngũ vân xa

Mỷ nhân nhất tiếu niêm châu bạc

Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia

 

Tống Mạnh Hạo Nhiên 

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu

Cơ phàm viễn ảnh bích không tận

Duy kiến Trường Giang thiên tế hưu

 

Tống Hữu Nhân

Thanh sơn hoành bắc quách

Bạch  thủy  nhiêu  đông thành

Thử địa  nhất vi biệt

Cô bồng vạn lư chinh

Phù vân du tử ư

Lạc nhật cố nhân t́nh

Huy thủ tự tư khứ

Tiêu tiêu  ban mă minh

 

Thu phố ca chi nhất

Bạch phát tam thiên trượng

Duyên trường tựa cố sầu

Bất  tri minh kính lư

Hà sứ đắc  thu sương

 

Thính thục tăng tuấn đàn cầm

Thục tăng bảo lục ư

Tây hạ nga mi phong

Vị ngă nhất huy thủ

Như thính vạn hắc  tùng

Khách tâm tẩy lưu thủy

Du hưởng nhập sơn chung

 

Đề Phong Đỉnh Tự

Dạ túc Phong Đỉnh tự

Cử thủ môn tinh thần

Bất cảm cao thanh ngữ

Khủng kinh thiên thượng nhân

 

 

Đêm lặng

Đầu giường ánh trăng chếch

Nh́n ngỡ đất mờ sương

Ngửng mặt t́m trăng sáng

Cúi đầu  thương  cố hương

 

Oán t́nh

Người đẹp cuốn rèm châu

Lặng ngồi nhíu đôi mày

Ngắn dài đôi hàng lệ

Ḷng nào biết  hận ai

 

Khúc hát nước xanh

Nước xanh  trăng thu đậu

Hồ nam trắng sắc rau

Bông sen dường muốn hỏi

Trên thuyền bỗng ḷng đau

 

Oán nơi thềm ngọc

Sương trắng vương thềm ngọc

Chân tất đầm ướt sương

Rủ bức màn trong suốt

Lung linh ánh trăng buông

 

Hỏi đáp trong núi

Hỏi sao lần lữa với núi xanh

Lặng im cười nhẹ tự tâm nhàn

Hoa đào lơ lửng trôi ḍng nước

Đất trời một cơi chẳng nhân gian

 

Tặng người đẹp

Ngựa đi vó đạp nhành hoa rụng

Buông roi đụng khẽ cửa xe hoa

Vén rèm người đẹp cười, tay chỉ

Lầu hồng nhà thiếp ở không xa

 

Tiễn Mạnh Hạo Nhiên

Cố nhân đi từ Hoàng Hạc Lâu

Tháng ba hoa khói đến Dương Châu

Bóng lẻ xa xanh trời vô tận

Sông Trường mây đổ nước tuôn  mau

 

Đưa bạn

Núi xanh chắn ải bắc

Sông bạc quấn đông thành

Nơi này thôi giă biệt

Cỏ bồng bay lênh đênh

Mây bay trôi ư bạn

Ngày tàn t́nh cố nhân

Vẫy tay từ đây nhé

Ĺa đàn ngựa hí rân

 

Hát cho mùa vào thu

Tóc trắng dài ba trượng

Dài tựa nỗi sầu vương

Nh́n gương soi chẳng biết

Cớ nào thu đầy sương

 

Nhà sư gảy đàn

Thiền sư ôm cây đàn

Từ phía tây xuống núi

Tặng ta gảy một tiếng

Suối ngân ngàn thông reo

Ḷng ta đà rửa sạch

Chuông vẳng dạ trong veo

 

Đề  chùa Phong Đỉnh

Đêm trú chùa Phong Đỉnh

Giơ tay ve vuốt sao

Chớ đừng to tiếng nhé

Lỡ đánh thức Thiên Tào