LyBach-2

Lư Bạch - 2

 

 

Tương Tiến Tửu

 

Quân bất kiến

Hoàng hà chi thủy  thiên thượng lai

bôn lưu đáo hải bất phục hồi

Quân bất kiến

Cao đường minh kính mi bạch phát

Triêu như thanh ti mộ thành tuyết

Nhân sinh đắc ư  tu tận hoan

Mạc sứ kim tôn không đối nguyệt

Thiên sinh ngả tài tất hữu dụng

Thiên kim tán tận hoàn phục  lai

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc

Hội tu nhất ẩm tam bách  bôi

Sầm phu tử

Đan tiên  sinh

Tương tiến tửu

Bôi mạc đ́nh

Dữ quân ca nhất khúc

Thỉnh quân vị ngă khuynh nhĩ thinh

Chung cổ soạn ngọc bất túc quí

Đản nguyện trường túy bất  nguyện tinh

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch

Duy hữu  ẩm giả lưu kỳ danh

Trần vương tích thời yến B́nh Lạc

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền

Kính tu cô thủ đối quân chước

Ngũ mă hoa

Thiên kim cừu

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu

Dữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu

 

 

Xuân dạ lạc nương văn địch

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh

Tán nhập xuân phong măn lạc thành

Thử dạ khúc trung văn chiết liễu

Hà nhân bất khởi cố viên t́nh

 

Khách trung tác

Lan lăng mỹ tửu uất kim hương

Ngọc uyển thinh lai hổ phách quang

Đăn sử chủ nhân năng túy  khách

Bất  tri hà xứ thị  tha hương

 

Tử dạ thu ca

Trường An nhất phiến nguyệt

Vạn hộ đảo y thanh

Thu phong xuy bất tận

Tổng thị ngọc quan t́nh

Hà nhật b́nh Hồ Lỗ

Lương nhân băi viễn chinh

 

Xuân tứ

Yên thảo như bích ti

Tần tang đê lục chi

Đương quân hoài qui nhật

Thị thiếp đoạn trường th́

Xuân phong bất  tương  thức

Hà sự nhập la vi

 

Kim Lăng tửu tứ ly biệt

Phong xuy liễu hoa măn điếm hương

Ngô cơ áp tửu khuyến khách tường

Kim Lăng tử đệ lai tương tống

Dục hành bất hành các tận trường

Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy

Biệt ư dữ chi  thùy  đoạn trường

 

Kư viễn

Mỹ nhân tại thời hoa măn đường

Mỹ nhân khứ hậu dư  không sàng

Sàng trung tú bị quyển bất tẩm

Chí kim tam tải văn dư hương

Hương diệc cánh bất diệc

Nhân diệc cánh bất lai

Tương tư hoàng diệp tận

Bạch lộ thấp thanh đài

 

 

Nào chuốc rượu

 

Người chẳng thấy

nước sông Hoàng sa xuống từ trời

trôi ra khơi nào đâu trở lại

 Người chẳng thấy

nhà cao soi gương thương cḥm tóc bạc

Sáng tơ xanh chiều đà ngả tuyết

Đă là người khi vui cứ vui

chớ để chén không dưới ánh nguyệt

Sinh đă có tài ắt đắc  dụng

Ngàn vàng rồi có, sợ chi vơi

Trâu dê ta mổ cho thỏa thích

Rượu đây hăy  uống ba trăm bôi

Sầm phu tử

Đan tiên sinh

Cùng nhau uống

Nâng chén lên

V́ bạn, ca  một khúc

Xin bạn v́ ta hăy lắng nghe

Chống chiêng cỗ kiếc đâu ǵ quí

Rượu say ta  uông đế môi mềm

Bực thánh xưa nay ưa tịch mịch

Người đời th́ uống rượu lưu danh

Thuở vua Trần đăi ngh́n chung rượu

Mua vui ai tính đến bạc tiền

Chủ nhân chớ than rằng cạn túi

Rót rượu ra, ta chờ, rượu đâu

Ngựa năm sắc

Áo cừu vàng

Mang ra đổi lấy rượu ngon nhé

Uống cho quên hết vạn cổ sầu

 

 

Sáo xuân

Sáo ngọc nhà ai những nhặt thưa

Gió xuân d́u dặt tiếng nhẹ đưa

Đêm  nghe lại nhớ câu ly biệt

Ai  người không chạnh mối t́nh xưa

 

Thơ đất khách

Lan lăng hương rượu thơm ngào ngạt

Chén mầu hổ phách rót  cho đầy

Ví thử chủ mời cho say khách

Tha hương ai bảo chốn này đây

 

Hát trong đêm thu

Trường An một mảnh trăng

Tiếng nhà nhà giặt áo

Gió thu lùa bất tận

Ngọc quan biết bao t́nh

Ngày nào thôi hết giặc

Cho người khỏi chiến  chinh

 

Ư xuân

Cỏ nước Yên tơ biếc

Đất Tần, xanh cành dâu

Ngày chàng mong trở bước

Ḷng thiếp lại quặn đau

Gió xuân nào có biết

Vén màn lụa lẻn vào

 

Thơ từ biệt đề quán rượu Kim Lăng

Giớ đưa hoa liễu thơm lừng quán

Cô gái đất Ngô nâng chén mời

Bè bạn Kim Lăng về đưa tiễn

Đi hay không, ta cứ uống chơi

Hỏi bạn về đâu, ḍng nước chảy

Ngắn dài này  nỗi  biệt ly ơi !

 

Gửi về xa

Người c̣n đây khắp nhà hoa nở

Người rồi đi, giường nay bỏ không

Chăn gối hững hờ thôi xếp lại

Ba năm vẫn thoảng chút hương nồng

Hương bay, bay chẳng  hết

Người đi người không về

Tương tư vàng lá úa

Sương trắng lối xanh rêu