Lý Bạch - 3

Bạch – 3

 

 

Trường tương

 

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên

Nguyệt minh như  tố sầu bất miên

Triệu sắt đình phụng hoàng trụ

Thục cầm dục tấu uyên ương huyền

Thử khúc hữu ý nhân truyền

Nguyện tùy xuân phong Yên Nhiên

Ức quân điều diều cách viễn  thiên

 

Tích thời hoành ba mục

Kim tác lưu lệ tuyền

Bất tín thiếp trường đoạn

Qui lai khán thủ minh kính tiền

 

 

Mãi tương 

 

Ánh duơng sắp tắt hoa ươm khói

Trăng giăng như lụa buồn khôn vơi

Đàn sắt bặt hơi ngang trụ phượng *

Giây uyên ương bỗng nấc lên lời

Ý theo khúc nhạc người quạnh

Bay đi  theo gió núi cuối trời

Nhớ chàng, da diết, hỡi  chàng ơi

 

Xưa mắt bồng bềnh sóng

Nay thành suối lệ rơi

Nếu chàng không tin  thiếp

Hãy về hỏi bóng  gương soi

____

*một trụ dây trên phím huyền cầm.

 

 

Xuân nhật túy khởi ngôn chí

 

Xử thế nhược đại mộng

Hồ vi lao kỳ sinh

Sở chung nhật túy

Đồi nhiên ngọa tiền doanh

Giác lai miên đình tiền

Nhất  điểu hoa gian minh

vấn thử nhật

Xuân phong ngữ lưu oanh

Cảm chi dục thán tức

Đối chi hoàn tự khuynh

Hạo ca đãi minh nguyệt

Khúc  tận vong tình

 

Nguyệt hạ độc chước

 

Hoa gian nhất hồ tửu

Độc chước tương thân

Cử bôi yêu minh nguyệt

Đối ảnh thành tam nhân

 

Nguyệt bất giải ẩm

Ảnh đồ tùy ngã thân

Tạm bạn nguyệt tương ảnh

Hành lạc tu cập xuân

 

Ngã ca nguyệt bồi hồi

Ngã   ảnh lăng loạn

Tỉnh thời đồng giao hoan

Túy hậu các phân tán

Vĩnh kết tình du

Tượng kỳ mạc Vân Hán

 

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng đài

 

Phượng Hoàng đài thượng Phượng Hoàng du

Phượng khứ đài không giang tự lưu

Ngô cung hoa thảo mai u kính

Tấn đại y quan thành cổ khâu

Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại

Nhị thủy chung phân Bạch lộ châu

Tống vị phù vân năng tế nhật

Trường An bất kiến sử nhân sầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày xuân hết say nói chí mình

 

Thế gian này, giấc mộng

Làm chi  cho nhọc nhằn

Thế nên rượu cứ uống

Say, ngủ lăn ngoài sân

Tỉnh, nhìn ra sân trước

Bóng chim vờn khóm lan

đầu, hôm nào vậy

Nghe oanh hót chào xuân

Trạnh lòng toan than vãn

Thuận tay lại rót tràn

Đón trăng nghêu ngao hát

Xong một khúc, buồn tan

 

Dưới trăng uống rượu một mình

 

Giữa hoa một bầu rượu

Một mình, rót uống chơi

Nâng ly mời trăng sáng

với bóng, hóa ba người

 

Trăng, trăng không biết uống

Bóng, chỉ quấn chân chơi

Bạn giữa đường: trăng, bóng

Vào xuân tíu tít cười

 

Ta múa, bóng toán loạn

Ta catrăng bồi hồi

Còn tỉnh, cứ vui chơi

Khi say, tạm ly tán

Lãng đãng  mối giao tình

Hẹn trên Vân Hán

 

Lên Phượng Hoàng đài ở Kim Lăng

 

Đài Phượng thuở nào chim Phượng đậu

Phượng bay đài vắng nước sông trôi

Cung Ngô hoa cỏ âm u lối

Kinh Tấn xưa áo vùi

Ba ngọn núi chênh trời xanh đổ

Hai nhành sông rẽ bãi chia đôi

Mây đâu bay lại che vầng nhật

Khuất Trường An, sầu lại bời bời

 

Phóng dịch

 

Thuở ấy đài cao chim Phượng đậu

Phượng bay đài vắng nước sông sa

Cung cấm cỏ hoa vùi ngõ tối

hoang áo lạnh tha ma

Ba ngọn núi chênh trời xanh  đổ

Hai nhành sông rẽ bãi chia ba

Mây trôi ai khiến che vầng nhật

Buồn hỡi, Trường An khuất bóng

 

Anh châu

 

Anh lai quá Ngô giang thủy

Giang thượng châu truyền Anh danh

Anh tây phi Lũng sơn khứ

Phương châu chi thụ thanh thanh

Yên khai lan diệp hương phong khởi

Ngạn giác đào hoa cẩm lãng sinh

Thiên khách thử thời đồ cực mục

Trường châu nguyệt hướng thùy minh

 

 

Đối Tửu

 

Bồ đào tửu

Kim bôi la

Ngô thập ngũ ti thồ

Thanh đại họa mi hồng cẩm ngao

Đạo từ bất chính kiều sướng hát

Đại mạo diên trung hoài túy

Phù dung chướng nại quân

 

 

khách hành

 

Hải  thượng thăng thiên phong

Tương thuyền viễn hành dịch

Tỉ như vân trung điểu

Nhất khứ tung tích

 

Bãi Anh

 

Anh xưa nằm trên sóng nước

Bãi bồi Anh đã thành danh

Anh Vủ phía tây vờn núi Lũng

Bãi thơm cây mọc cỏ rờn xanh

Khói toả hương lan thơm bát ngát

Bờ chen đào nở sóng nhanh

Khách thân lận đận hoài công ngóng

Bãi dài bóng lẻ ánh trăng thanh

 

 

Chuốc rượu

 

Rượu Bồ đào

Chén vàng đổ

gái mười lăm trên mình ngựa

Mày xanh, mi vẽ, ủng gấm hồng

Giọng còn ngượng nghịu nàng sẽ hát

Em chờ chàng mãi rượu cứ say

Trong chướng hoa kia, chàng hay.

 

 

Đi một mình

 

Khách cưỡi thuyền lên mây

Thuyền đi xa  một chuyến

Như chim giaữ mây bay

qua không dấu  tích