LyBach-4

Lư Bạch - 4

 

 

Việt nữ từ

 

Trường Can Ngô nhi nữ

Mi mục diễm tinh nguyệt

Kỷ thượng túc như sương

Bất trứ nha đầu miệt

 

Ngô nhi đa bạch tích

Hảo vị đăng chu lịch

Măi nhăn trịch xuân tâm

Triết hoa điều hành khách

 

Dạ khê thái liên nữ

Kiến khách trác ca hồi

Tiếu nhập hà hoa khứ

Dương tu bất xuất lai

 

Đô Đông lâu túy khởi tác

 

Tặc nhật Đông lâu túy

Hoàn ưng đảo tiếp ly

A thùy phù thượng mă

Bất  tỉnh hạ lầu th́

 

Sơn trung dữ u nhân đối chước

 

Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai

Nhất bôi, nhất bôi, phục nhất bôi

Ngă túy dục miên hương khả thứ

Minh  triều hữu ư bảo cầm lai

 

Hữu nhân hội túc

 

Địch đăng thiên cổ sầu

Lưu liên bách hồ ẩm

Lương tiêu nghị thanh đàm

Hạo nguyệt vi lăng tẩm

Túy lai ngọa không sơn

Thiên địa tức khẩm chẩm

 

Bạch đầu ông giả

 

Tửu ngập điền gia khứ

Hành ca hoang dạ trung

Như hà thanh thảo lư

Diệc hữu bạch đầu ông

Triết thủ đối minh kinh

Uyển tương suy bấn đồng

Vi phương tựa tương tiệu

Lưu hận hướng đông phong

 

 

Lời cho gái Việt

 

Trường Can gái đất Ngô

Mắt như sao trăng sáng

Chân dẫm sương, trên guốc

tất lệch chẳng sửa sang

 

Gái đất Ngô trắng nơn

Ca ríu rít trên thuyền

Xuân đi kèm, liếc mắt

Hoa bẻ, vẫy khách lên

 

Trên thuyền, hoa sen hái

Gặp khách hát, chèo lui

Miệng cười, sau hoa trốn

Giả thẹn, chẳng ra  chơi

 

Sau ở Đông lâu, thơ đề

 

Bữa qua lầu Đông uống

Say tít, mũ lệch đầu

Ai giúp ta lên ngựa

Chẳng nhớ lúc xuống lầu

 

Trong núi uống cũng người

 

Hai người nâng ly hoa núi nở

Một ly, một ly, lại một ly

Ta say, thèm ngủ, ngươi về nhé

Mai đến, nhớ ôm đàn khi đi

 

Có bạn cùng ngồi

 

Để đuổi sầu thiên cổ

Uống liền một trăm lu

Đêm trong, cất tiếng nói

Trăng sáng, ngủ sao cho

Nằm dài, say trên núi

Chăn trời, gối đất mơ

 

Gặp ḿnh bạc đầu

 

Rượu say, chân trở bước

Miệng ca giữa đồng hoang

Cỏ xanh, sao lại gặp

bạc đầu, đúng một ông

Giơ tay, như gương chiếu

Hai mái tóc, hệt nhau

Cỏ hèn, đừng cười nữa

Gió ơi, cuốn niềm đau

 

 

Thu tư

( điệu Ức Tần Nga)

Tiêu thanh yết

Tần Nga mộng đoạn Tần lâu nguyệt

Tần lâu nguyệt

Niên niên liễu sắc

Bá Linh thương biệt

Lạc du nguyên thượng thanh thu tiết

Hàm Dương cổ đạo ân trần tuyệt

Âm trần tuyệt

Tây phong tàn chiếu

Hán gia linh khuyết

______

Thơ để hát, khởi xướng h́nh thức Tử, rất phổ biến thời Vản Đường và sau là đời Tống,  chắc chắn là đầu nguồn của thể loại ca khúc. Lưu ư số chữ trong câu không g̣ bó, và nhạc cũng như tiết điệu, rất phóng khoáng. Liệu có phải Lư Bạch  là người khai phóng cả thơ mới, thơ tự do, tân h́nh thức, và thơ ...vân vân Việt Nam? 

Xin nghiêng ḿnh trước sức sáng tạo đột phá của Lư Bạch, nhà thơ Tiên.

 

 

 

 

Tiếng sáo nghẹn

Tần Nga mộng vỡ dưới lầu trăng

Dưới lầu trăng

Dăm năm mầu liễu

Nhớ thuở chia tay

Đất Lạc vào thu xanh xao xác

Cầu Kiều lối cũ măi bặt tin

Măi bặt tin

Gió Tây tà lặn

Lăng Hán c̣n đâu

______

Phóng dịch

 

Cao lên rồi nấc nghẹn

Bóng nàng mộng vỡ dưới ánh nguyệt

Dưới ánh nguyệt

bấy năm xanh mầu liễu

Từ thưở ấy chia tay

Cùng đất cùng trời thu xao xác

Cầu cũ lối xưa tin bằn bặt

Tin bằn bặt

Gió tây tà lặn

Lăng mộ vua

chiều ơi, hoang phế

 

Thu phố ca

 

Lưỡng bấn nhập thu phố

Nhất triều táp dĩ suy

Viên thanh thôi bạch phát

Trương đoạn tận thành ty

 

Thu phố đa bạch viên

Siêu đằng nhược phi tuyết

Khiên dẫn điều thượng nhi

Ẩm lộng thủy chung nguyệt

 

Thủy như nhất thất luyện

Thử địa tức b́nh thiên

Năi hà thăng minh nguyệt

Khán hoa thượng tửu thuyền

 

Lục thủy tịch tố nguyệt

nguyệt minh bạch lộ phi

Lang thính thái lăng nữ

Nhất đạo dạ ca qui

 

Lư hỏa chiêu thiên địa

Hồng tinh loạn tử yên

Hà lang minh nguyệt dạ

Ca khúc động hàn xuyên

 

Tiếng hát thu

 

Ven thu, ai bới tóc

một ngọn gió bơ thờ

Vượn kêu, giục tóc trắng

Dài ngắn những sợi tơ

 

Ven thu, đàn vượn trắng

Đu đẩy như tuyết bay

Dưới cành, con  một đám

Nghịch, uống nước trăng  đầy

 

Nước  như mảnh lụa bạc

Cuối đất là ngang trời

Trăng sáng thuyền một mái

Rượu uống, ngắm hoa chơi

 

Nước trong, bóng trăng sáng

Trăng sáng. C̣ trắng bay

Cô vớt bèo. cứ hát

Đường đêm về qua đây

 

Lửa rèn, soi trời đất

sắc đỏ tím khói mây

Hả miệng ca, trăng sáng

Sông run rẩy, lời bay