ThoVuongDuy-4

Vương Duy - 5

Điền viên lạc

1-Xuất nhập thiên môn vạn hộ

Kinh quá bắc lư nam lân

Điệp biện minh hà hữu đề

Không động tán phát hà nhân

 

2- Tái kiến phong hầu vạn hộ

Lập đàm tứ bích nhất song

Cực thăng canh ngẫu nam mẫu

Hà như cao ngọa đông song

 

3- Thái lăng tu đầu phong cấp

Sách trượng thôn tây nhật tà

Hạnh thu đàn biên ngư phủ

Đào hoa nguyên lư nhân gia

 

4- Thê thê phương thảo xuân lục

Lạc lạc trường tùng hạ hàn

Ngưu dương tự qui thôn hạng

Đồng nhi bất tri y  quan

 

5- Sơn hạ cô yên viễn thôn

Thiên biên độc thụ cao nguyên

Nhất biều Nhan Hồi lâu hạng

Ngũ liễu tiên sinh đối môn

 

6- Đào hồng phục hàm túc vũ

Liễu lục cánh đới triều yên

Hoa lạc gia đồng vị tảo

Oanh  đề sơn khách do miên

 

7- Chước tửu hội lâm tuyền thủy

Bao cầm hảo ư trường tùng

Nam viên lộ qui triều chiết

Đông cốc hoàng  lương dạ thụng

 

 

 Thú điền viên

 Vào ra ngh́n nhà vạn cửa

 Làng nam thôn bắc đi hoài

Tiếng ngọc loong coong đếm bước

Trống tênh gió tóc ai cài

 

Quay ngắm phong hầu vạn cửa

Thưởng cho ngà ngọc đôi ṿng

Sánh sao ruộng nam ta cấy

Hơn ǵ nằm khểnh song đông

 

Hoa ấu tay cời gió thổi

Thôn tây gậy chống chiều tà

Cây mận ngoài hiên ngư phủ

Hoa đào  nở bởi người ta

 

Cỏ mọc thơm chốn xanh xuân

Bóng tùng che cho mát hạ

Ḅ dê ngơ cũ quay về

Mũ măo trẻ con thấy lạ

 

Chân núi làng xa vương khói

Cuối trời một bóng cây côi

Nhan Hồi tay bầu ngơ hẹp

Vái nam cây liễu  cửa ngồi

 

Hoa đào mát mưa rực thắm

Liễu xanh uớt đẫm sương mai

Hoa rơi, trẻ con  chưa quét

Oanh kêu, khách vẫn ngủ say

 

Suối rừng rượu kề, ta uống

Gốc tùng người dựa, ôm đàn

Vườn nam rau qú sáng hái

Cốc đông đêm giă nếp vàng