ThoVuongDuy

Thơ Vương Duy ( 699-759)

 

    tự Ma Cật, người Sơn Tây, đỗ Tiến Sĩ năm 21 tuổi. Tài hoa trong thi- họa- nhạc, thơ Vương Duy là  những bức tranh có âm thanh. Tô Thức b́nh : ‘’ đọc thơ Ma Cật thấy trong thơ có họa, xem họa Ma Cật, thấy trong họa có thơ’’. Vương Duy  xuất thế, sống thanh tịnh, thơ nhuốm tư tưởng Phật giáo, đời sau gọi ông là Phật thi.

 

 

Vị thành khúc

Vị thành triêu vũ ấp khinh trần

Khách xá thanh thanh liễu sắc tân

Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu

Tây xuất Dương quan vô cố nhân

 

Khúc hát thành Vị

Thành Vị mưa mai đường bụi ướt

Quán khách xanh ngần liễu trước sân

Khuyên ai rượu cạn cho một chén

Ĺa Dương quan là không cố nhân

 

 

Tống Xuân từ

Nhật nhật nhân không lăo

Niên niên xuân cánh qui

Tương hoan tại tôn tửu

 Bất dụng tích hoa phi

 

Tiễn xuân

Mỗi năm xuân lại về  &

Mỗi ngày người già đi

Rượu cùng cui, cứ uống

Hoa rơi, tiếc làm chi

 

 

Trúc Lư quán

 

Độc tọa u hoàng lư

Đàn cầm phục trường khiếu

Thâm yâm nhân bất tri

Minh nguyệt lai tương chiếu

 

 

Bên quán trúc

Một ḿnh bên khóm trúc

Miệng sáo, tay gẩy đàn

Rừng sâu, nào ai biết

Đánh bạn cùng ánh trăng

2

Bên khóm trúc, một ḿnh

Tay ôm đàn, miệng sáo

Rừng sâu, ai biết ai

Trăng ghé, soi lên áo

 

 

 

 

Tống biệt

Hạ mă ẩm quân tửu

Vấn quân hà sở chi

Quân ngôn bất đắc ư

Qui ngọa Nam sơn thùy

Đăn khứ mạc phục vấn

Bạch vân vô tận th́

 

 

Tiễn biệt

Xuống ngựa, tay nâng chén

Hỏi người đâu đến đây

Người rằng không đắc ư

Về ẩn núi Nam này

Khách đi, xin đừng hỏi

Mặc  cho mây trắng bay

 

 

 

 

Điểu Minh giản

Nhàn nhàn quế hoa lạc

Dạ tĩnh xuân sơn không

Nguyệt xuất kinh sơn điểu

Thời minh xuân giản trung

 

 

Tiếng chim khe núi

Thân nhàn, hoa quế rơi

Đêm lặng, núi quạnh quẽ

Trăng lên, chim rừng sợ

Chíu chít kêu trong khe

 

 

 

Tích vũ Vơng Xuyên trang tác

Tích vũ không lâm yên hỏa tŕ

Chưng lẽ xuy thử hướng đông ti

Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ

Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly

Sơn trung tập tĩnh quan chiêu cận

Tùng hạ thanh trai chiết lộ qú

Dă lăo dữ nhân tranh tịch băi

Hải  âu hà sự cánh tương nghi

 

Mưa Vơng Xuyên

Mưa trong rừng vắng khói mang mang

Cơm nếp, canh lê đă sẵn sàng

Xanh ngát cánh đồng c̣ lượn trắng

Âm u cây vẳng tiếng oanh vàng

Giữa núi tĩnh tâm nh́n cây mọc

Dưới thông chay tịng gạt cành ngang

Lăo chẳng dám tranh ai chỗ đậu

Hải âu sao lại vội bay sang

 

 

Sơn trung

Kinh khê bạch thạch xuất

Thiên hàn hồng diệp hi

Sơn lộ nguyên vô vũ

Không thúy thấp nhân y

 

Trong  núi

Suối Kinh ḷng đá trắng

Trời lạnh, lá phớt hồng

Mưa chẳng rơi, sương núi

Ướt áo thấm vào trong