Bốn nỗi thng 10

 

1 Nỗi nhớ

 

Sng ven bờ lao chao

Đm khng bng đn chi

Bn kia long lanh sng

nh đn điện giải di

Nỗi nhớ chợt ập lại

Ai ? no biết nhớ ai

Đnh ngậm cu thơ cổ

Nuốt theo nỗi u hoi.

 

2 Nỗi xn xao

 

L r ro

Sng xn xao

Vết chn no lối cũ

Cnh nhạn tt tắp cao

Mỹ nhn

tăm c

Tm?

tm nơi nao?

Cửa hồn ti bỏ ngỏ

để gi thốc vo

 

3 Nỗi viển vng

 

Bờ xa nước rt

Ghềnh đ trơ lng

Người đi xa ht

Trời xa mnh mng

Xoa tay bật ht

Dăm lời viển vng

 

4 Nỗi khng ai

Ai?

Khng ai!

Vết bầm hốc hoc khng cn cht mu tươi

mu đỏ chỉ cn l mu ngọn cờ khng gi

Thế m c kẻ bảo n đang bay

Vng

n đang bay xuống vực cuộn theo thứ lịch sử mang kch thước vừa bằng miệng giếng

Ếch ộp...bốn pha th tho!

 

Nam Dao

Boston 10/2013