Khai bt cho một v đề

Khai bt cho một v đề

 

Ma xao xc

l rơi

xo xạc

ti đợi

giọt mưa lnh rơi trn mi em thiếu nữ

ti đợi

nhm lửa hồn ti

 

Ma xo xạc

ti xao xc đợi tiếng ma về trn bước chn em

khng hẹn

cuối ma l vẫn rơi