nam dao

 

Không cầu Mirabeau,  thời gian vẫn đấy

 

  phóng tác từ Le pont Mirabeau của Apollinaire,  sau khi chuyện tṛ với Chân Phương về poetic connotation

 

Nước  trôi

         ḍng sông xưa

Như t́nh ta

dưới chân cầu

Này em yêu

 hăy nhớ

sau nỗi buồn là  những  niềm vui

 

         ...Giờ chuông điểm, đêm tới rồi

         Ngày đă qua, c̣n lại ḿnh tôi

 

Tay trong tay, mặt đối mặt

Trong ṿng ôm, cầu giăng ngang

ta  nh́n nhau

t́nh măi chứa  chan

 

... Giờ chuông điểm, đêm tới rồi

         Ngày đă qua, c̣n lại ḿnh tôi

 

T́nh trôi qua, ḍng nước trôi qua

T́nh rồi cũng trôi xa

Ngày dài lê thê

nhưng hy vọng vẫn nổi lửa hoan ca

 

... Giờ chuông điểm, đêm tới rồi

         Ngày đă qua, c̣n lại ḿnh tôi

 

Ngày trôi qua, tuần trôi qua

thời gian không trôi

                  t́nh không trở lại

dưới chân  cầu

                  nước cứ thế  trôi xa

 

Giờ chuông điểm, đêm tới rồi

         Ngày đă qua, c̣n lại ḿnh tôi