Mộ gi

gửi anh Hồ Cương Quyết, v tặng cc mẹ cc chị v cc chu ở L Sơn v Bnh Chu

Nam Dao

 

H ơ...

Hong Sa trời đất mnh mng

Thuyền đi biển lặng sao khng thấy về

Gi la lạn, lạnh ti t

Sng x xc giạt biết về chốn m

Vẳng nghe tiếng sng vỗ bờ

Tiếng hồn gọi xc vật vờ tri xa

Th thi

...lấy đất nặn ra

thay cho thn xc gọi l xc thn

Rồi gom gi đắp mộ phần.

 

Những ngi mộ khng xc người

Nhn ra m khơi

Gi trng trng

Gi lồng lộng

Gi gọi oan khin về với đất

Gi go hồn lạc giữa chơi vơi

 

Hong Sa, Hong Sa ơi

Nhn ra, no thấy tăm hơi

Người đi, kẻ ở, ngậm lời nuốt oan

Bọn người cướp nước bạo tn

hung hăng sng nổ vỡ toang biển trời

Trời khng c mắt?

hả Trời !

 

Hy nhn thi thể cha ti

nặn bằng đất st

dạ dầy vẫn trống toc

ứa mi chất cường toan

 

Hy nhn thi thể anh ti

nặn bằng đất st

đạn bắn thủng tim

sống đ oan

chết cng oan

 

Hy nhn thi thể chồng ti

nặn bằng đất st

lồng ngực vẩn cn một tri tim

chưa ai cướp được

 

Hy nhn

hy nhn xc ti giạt đy biển su

vật vờ bn mộ gi

thn l đất st

hồn chẳng biết về đu

 

Hy nhn

ti, người đn b ga

một đn con

ci ăn khng c

nh cột ko nghing ngả

Chồng chn mộ gi

Đm đm hỏi

Cu trả lời l gi chn tầng khng

Hong Sa trời đất mnh mng

Người đi th c m khng thấy về