ThoNamDao3

 

Thơ Nam Dao - 3

từng giọt 1

vải thưa. 1

khai bt 95. 1

 

từng giọt

 

giọt nhặt giọt thưa giọt ở giọt tri

giọt h giọt khoan giọt thời gian chảy

em mai trắng tc anh chiều xanh cỏ

bng dương vẫn cn vấn vt chn my

giọt đến giọt đi giọt về nguồn cội

vẫn cứ l em, biển với anh đy

 

vải thưa

 

mảnh vải thưa che mặt, mắt hm hồ

thi, như vậy mắt xin nhn mắt

khe mắt cười lm nghing biển, sng

vỗ gim nhau x cho nước v bờ

 

khai bt 95

 

Bao nhiu l thao thức

bỗng thnh my trắng bay

sớm mai bầy chim đậu

đầu nắng chắp cnh bay

 

Lưng rượu đ

uống cho say

tay rồi quệt sạch

những giọt lệ cay

 

C biết cn bao nhiu năm thng

Lung linh

gi nắng

chốn ny