TrangConMo

trắng cơn mơ

run rẩy

đường đến với em

vẹt bước hi bẩy dặm

lối my xa

sao cứ mi xa

vặn ngược kim đồng hồ

thời gian ơi

sao mi cứ qua

khng nu được

 

nam dao