nam dao

 

Vứt kiếm, nhờ ai mi...

 

 

Vứt kiếm xuống đi vo ng tuyệt tnh

Thanh kiếm rỉ mong c người vẫn nhặt

Mang mang đất trời hồ thủy

Gi reo khoan nhặt

ơi

 

Cởi phăng o cho gi lốc vo tim

Tri tim bầm nhưng vẫn cn cht mu

Đời giập nt, ta th mỉm miệng cười

 

Cười ln

Cười cho qua những cơn mất mt

Cười thật to

v hả miệng ht

Ht rằng:

Kiếm ơi,

chưa rỉ nt

Ta x lng ta

dng nước đầu nguồn

cuồn cuộn sui về chn trời cắm ngang tầm mắt

 

Kiếm ơi,

ai sẽ l kẻ nhặt

để ta nhờ mi kiếm dưới trăng

V ca gim ta:

Thế sự du du nại lảo h

世事悠悠奈老